Imprimir

L'Ajuntament de les Borges tanca el 2013 amb un resultat pressupostari positiu

garrigues.territoris.cat | 28 de de març de 2014

Ple municipal
Els regidors del consistori en una de les sessions plenàries a l'Ajuntament de les Borges.

L'any es va tancar amb un romanent de tresoreria de 670.000 euros

L'alcalde de les Borges, Enric Mir, ha comunicat que l’Ajuntament garriguenc ha realitzat la liquidació del pressupost de l’exercici 2013, amb un balanç positiu de 475.624 euros. Una xifra que reflecteix que els ingressos de l’exercici anterior han estat suficients per a fer front a les despeses pressupostàries. Així mateix, aquesta liquidació també dóna a conèixer per tercer any consecutiu, un romanent de tresoreria per a despeses generals també positiu, de 671.904 euros, xifra que és l'excedent d'exercicis anteriors i que proporciona liquidesa a l’ajuntament. Aquest resultat, tal i com ha explicat l'alcalde, destaca respecta l’exercici anterior pel seu increment, donat que l'any 2012 el romanent de tresoreria era de 19.792 euros.

"Aquestes dades són fruit de la racionalització dels recursos públics i la contenció en la despesa per part d’aquest equip de govern, el que ens ha portat a recuperar capacitat d’inversió, necessària per arranjar clavegueram i carrers sense haver d’aplicar contribucions especials als veïns” ha explicat l'alcalde Enric Mir.

El resultat pressupostari forma part de l’estat de liquidació del pressupost del 2013 i és la diferència entre la totalitat dels drets pressupostaris (ingressos) i les obligacions (despeses) en el mateix període. L’alcalde ha subratllat que aquesta quantitat, 475.624 euros, s’ha aconseguit “consolidant els ingressos corrents i reduint la despesa ordinària tot i millorar la qualitat dels serveis a la població, com la neteja viària i els serveis de vigilància de la Policia Local”. Amb aquest ajust, segons ha explicat Mir, “hem pogut recuperar aquest marge d’inversió, quatre vegades superior al de l’exercici anterior, el què ens ha permès no haver d’augmentar la pressió fiscal sobre els ciutadans de les Borges per aquest any 2014”.

D’altra banda Enric Mir ha destacat que el consistori ha tancat l’exercici amb un romanent de tresoreria positiu, de 671.904 euros, una quantitat molt superior a la de l’any passat, 19.792 euros. Aquests diners, ha explicat Mir, “serviran per amortitzar préstecs pont que han servit per finançar les obres”. Pel que fa al romanent de crèdit, la quantitat de diners que queda disponible dels pressupostos, és de 1.448.250 euros a 31 de desembre de 2013, el que ha permès finalitzar inversions que s’estaven executant, com l’enllumenat de l’antiga N-240 i les obres del Centre de Tecnificació del Tennis Taula. Pel que fa al deute bancari, l’Ajuntament ha tancat el 2013 amb 3.118.280 euros de deute, xifra pràcticament igual a la de l’exercici anterior, tot i haver hagut de finançar equipaments nous.

Finalment l’alcalde ha donat a conèixer els drets pendents de cobrament, una quantitat que ascendeix als 3.577.887 euros, dins de la què s’inclouen les subvencions de les obres realitzades, i les obligacions pendents de pagament, 574.470 euros. Aquesta última quantitat és lleugerament inferior respecte l’exercici anterior (580.058 euros), el que indica que per tercer any consecutiu l’Ajuntament de les Borges ha aconseguit tancar l’exercici amb una reducció del deute pel que fa a pagaments. A més, i segons indiquen les xifres, existeix un superàvit de poc més de 3 milions d’euros (3.003.417) entre els ingressos i les despeses meritats en l’exercici.

Segons l’alcalde aquestes xifres posen de manifest “l’esforç de contenció en les despeses, com també gestió acurada d’uns recursos limitats i que molt sovint arriben tard”. Mir s’ha mostrat molt satisfet d’aquests resultats perquè certifiquen la bona feina que s’ha fet a les Borges des del primer dia de mandat, el que ens permet afrontar el present amb optimisme i disposar de prou diners per invertir-los en seguir millorant les Borges i la qualitat de vida dels nostres veïns”.

Podeu veure aquest article en la següent adreça /articulo/garrigues/l-ajuntament-borges-tanca-2013-amb-resultat-pressupostari-positiu/20140326144740028864.html


© 2021 Territoris.cat

Telèfon  649 811 596 - [email protected]