01.12.2022 |
Aida Seira
02:00
22/02/18

Com a dones dignes, exigim sous dignes!

Avui, 22 de febrer, considerem necessari dedicar unes línies al Dia Europeu de la Igualtat Salarial entre Dones i Homes ja que sembla que any rere any, la injustícia econòmica passa desapercebuda deixant petja en la nostra societat afectant milers de dones d’arreu del món.

Com a dones dignes, exigim sous dignes!

Avui, 22 de febrer, considerem necessari dedicar unes línies al Dia Europeu de la Igualtat Salarial entre Dones i Homes ja que sembla que any rere any, la injustícia econòmica passa desapercebuda deixant petja en la nostra societat afectant milers de dones d’arreu del món.

La igualtat salarial és un concepte econòmic d'equivalència que no està present en la societat espanyola ni tampoc en la catalana. Segons la Unió General de Treballadors, a Catalunya la diferència anual dels salaris entre homes i dones és del 23,9% i, aquesta dada, és més elevada en treballs a temps complet que en aquells de temps parcial. A València aquesta bretxa salarial augmenta fins al 28%, mentre que a les Illes Balears és d'un 16,4%. La llei garanteix que en cap dels casos es podrà fer discriminació per raó de sexe, però aquesta llei que en principi ens hauria d’emparar a les dones, no s’està complint i sembla que cada dia més, degrada la condició de treball de les dones.

Comparant aquests resultats amb l'any 2017, es pot veure que ha augmentat aquesta bretxa, i creiem que hem d'actuar com abans millor. Ho creiem, i ho exigim.

Les raons mencionades anteriorment, no són ni de bon tros les úniques discriminacions per raó de sexe que pateix la figura femenina. A Catalunya, segons l’IDESCAT, la taxa d'ocupació de les dones també és més inferior que la dels homes, amb un 49,12% en dones i un 59,04% en homes. La taxa d'atur també és més baixa en dones (13,49%) que en homes (11,85%). La dada clau és que el 84% de les dones ocupades treballen en els llocs pitjor remunerats al mercat laboral, treballant més hores i amb sous miserables mentre moltes d’elles també han d’ocupar-se, en arribar a casa, d’una llar, uns fills, una família i molts d’altres aspectes externs sovint incompatibles per les pèssimes condicions de treball.

Existeix una poca valoració dels llocs de treball feminitzats, el que fa que es creïn discriminacions de tipus directes o indirectes, com podria ser en els complements salarials i extrasalarials.

Des del govern espanyol es creu que la igualtat salarial no és un tema que hauria de tractar, sinó alguna organització externa. Veient aquests motius, volem lluitar perquè des dels Governs i els Parlaments es faci una implicació i una lluita per tal d'eliminar completament aquestes discriminacions de la nostra situació laboral.

Com a dones dignes, exigim sous dignes!

Com a dones dignes, exigim sous dignes!
comentaris