Opinions de Francesc Reguant i Fosas

Francesc Reguant i Fosas

Regar quan no hi ha aigua

Hem sentit, fins i tot des de veus provinents del món científic, que el regadiu no té sentit, ja que, probablement, amb el canvi climàtic hi haurà menys aigua i que, per tant, cal conservar i, fins i tot, recuperar el secà.  És una visió desenfocada. Si hi ha menys aigua el secà és qui…