Opinions de Carles Vicente

Carles Vicente

Renovables i pagesia

Tot sovint a la Unió de Pagesos de Catalunya se la vol situar, demagògicament, en una posició contrària a les energies renovables. Això és un error greu perquè el sindicat, sempre i en tot moment, hem defensat la necessitat d'una transició energètica cap a les renovables. Ep, però no de qualsevol…