22.05.2022 |
L'opinió de
Joan Casajoana i Vives Responsable per les immatriculacions de l’Església d’Unió de Pagesos

A Déu el que és de Déu, i al poble, el que és del poble

L’únic que ha necessitat l’Església per accedir a la propietat és un autocertificat d’un bisbe en funcions de notari (el bisbes van exercir de notaris del 1947 al 2015 per privilegis de la dictadura) que com a part interessada certificava: Aquest bé és de l’Església des de temps immemorials