Opinions de Ferran Dalmau

Ferran Dalmau

Què, com ho tenim això de Vallmanya?

T ot sovint, des de la innocent curiositat de qui confia en un atac de lucidesa per part dels gestors de les nostres administracions que mai acaba d’arribar o des de l’esperança de qui creu que la manca de notícies és per si sola un símptoma de negociacions i d’avanços, als qui formem part…