20.10.2019 |
Bernat Solé i Barril
12:06
19/03/19

Pacte contra la segregació escolar

Pacte contra la segregació escolar

Aquest dilluns, a instàncies del Síndic de Greuges i amb el suport del Departament d’Educació, bona part de la comunitat educativa i de l’arc parlamentari del país, juntament amb gairebé la totalitat dels municipis de més de 10.000 habitants i les entitats municipalistes signaven al Parlament de Catalunya el Pacte contra la segregació escolar. Un document elaborat després de mesos de treball amb tots els agents implicats que exemplifica clarament l’ampli consens en el blindatge del sistema educatiu públic de Catalunya com a garant de la igualtat d’oportunitats. Precisament des del Departament d’Educació ja s’han dut a terme darrerament iniciatives que caminen cap a aquesta equitat i el que fa aquest pacte és definir 189 accions concretes més a dur a terme en els propers quatre anys i l’objectiu d’assolir els nivells d’inversió en educació fixats per la pròpia Llei d’Educació de Catalunya.

Entre les mesures incloses en aquest pacte hi ha l’aprovació d’un nou decret d’admissió a través del qual es garantirà una distribució adequada i equilibrada de l’alumnat a tots els centres finançats amb diner públic, siguin de titularitat pública o siguin de titularitat privada amb concert educatiu. Això passa per no derivar la matrícula viva cap a centres d’alta o màxima complexitat, fer front als falsos empadronaments per tal d’escollir una determinada escola o garantir l’accés totalment gratuït tant a centres públics com concertats, de manera que les famílies disposin de tota la informació abans de fer la preinscripció i que les quotes que alguns centres apliquen actualment siguin de caràcter totalment voluntari.

El pacte també preveu la creació de diverses comissions d’estudi que analitzaran els diversos aspectes relacionats amb la segregació i que posaran en valor les bones pràctiques dutes a terme en municipis que hagin aconseguit una distribució equitativa de l’alumnat socialment desafavorit per tal que puguin ser aplicades a altres municipis d’alta complexitat. És per aquest motiu que el paper dels Ajuntaments és i serà fonamental, reforçant per una banda les comissions municipals d’escolarització i implementant plans educatius d’entorn que permetin concebre l’oferta educativa d’un municipi o territori de forma global.

És evident que objectius d’aquesta magnitud requereixen un esforç de totes les parts però també és evident que si volem posar la persona al centre de les polítiques educatives d’un país cal que tots treballem de forma coordinada i en la mateixa direcció. La societat diversa en la qual vivim fa que malauradament no tothom tingui les mateixes oportunitats i és per això que administracions, representants polítics i tota la comunitat educativa en general tenim l’obligació i la responsabilitat de treballar per ressituar la línia de sortida, i que aquesta línia de sortida sigui la mateix per a tothom.

Comentarios