Opinión

La mala gestió dels residus hipoteca el futur del Consell Comarcal de les Garrigues

Segons les dades oficials de l’Agència de Residus de Catalunya, al 2017, la comarca de les Garrigues, va reciclar un 28,92%, ocupant les darreres posicions en reciclatge de les comarques de Catalunya. Quines conseqüències té aquesta mala gestió dels residus a les Garrigues?

En primer lloc, segons marquen les directrius de la Unió Europea, el 2020 cal arribar al 50% de recollida selectiva, mentre que la Generalitat ha establert un objectiu del 60%. En cas de no arribar a l’objectiu europeu, la UE aplicarà sancions als municipis. Segons l’edició de desembre de 2018 d’El Butlletí de les Borges, a la seva pàgina 21, citem textualment, “… des del Consell Comarcal s’espera assolir el 40% de recollida selectiva l’any 2020”. La conseqüència, amb el sistema actual de recollida de residus (illes de contenidors), és que la sanció està garantida.

En segon lloc, la mala gestió dels residus ha provocat la saturació de l’abocador comarcal, fet que obliga a realitzar una inversió d’1.300.000 euros per a ampliar-lo. Aquests diners es finançaran amb un ajut de 800.000€ de l’Agència de Residus de Catalunya i una aportació del Consell Comarcal de 500.000€ que, en ser un ens finalista, ha hagut de demanar un préstec a “La Caixa”. D’aquesta manera, amb motiu de la Llei d’estabilitat pressupostària el Consell quedarà inhabilitat per a poder fer inversions els propers anys i haurà d’executar un Pla de Sanejament. Aquest Pla es va aprovar al Ple de 27 de desembre amb els vots a favor de CiU/PDeCAT i l’abstenció d’ERC i PSC. El Pla hipoteca les inversions dels propers anys, que passen a ser de 10.000€ per a l’exercici de 2020 i de 20.000€ per al de 2021 per, tornem a citar textualment, “atendre a despeses en matèria de mobiliari i informàtica”.

Amb la implantació d’un altre sistema de recollida de residus, com el porta a porta, que assoleix índexs de reciclatge del 75-80%, els municipis de les Garrigues evitarien les sancions de la Unió Europea i, a més, s’hauria multiplicat per tres la vida de l’abocador. És a dir, amb una bona gestió dels residus a les Garrigues la comarca no estaria actualment hipotecada en inversions i gaudiria dels beneficis pel medi ambient que comporta la recollida selectiva dels residus.

El porta a porta és el sistema de recollida de residus recomanat per l’Agència de Residus de Catalunya, i s’ha implantat amb força èxit a municipis de la comarca veïna del Segrià i en totes les comarques de Catalunya capdavanteres en reciclatge. És més, cal tenir en compte que a les Garrigues la gestió dels residus està externalitzada en una empresa, el contracte amb la qual inclou una clàusula que permetria l’aplicació del sistema porta a porta.

I amb tot això, qui pagarà el préstec esmentat de 500.000€? Doncs sí, ho heu endevinat, nosaltres, tots els veïns i veïnes de la nostra comarca.

En definitiva, els habitants de les Garrigues pagarem la hipoteca amb “La Caixa” i, si no ens posem al dia, també pagarem les sancions de la Unió Europea per incomplir les seves directrius. I això, sense comptar que tindrem el molt llastimós “honor” de continuar essent una de les comarques de Catalunya a la cua de la classificació pel que fa al reciclatge.

comentaris