19.08.2022 |

Per una mobilitat segura, preservem l’educació viària de qualitat i proximitat

El grup d’Esquerra Republicana considerem l’educació viària com a essencial, i aquesta formació ha de ser de qualitat si volem que esdevingui una bona eina que serveixi per impedir futurs accidents a les nostres carreteres
Per una mobilitat segura, preservem l’educació viària de qualitat i proximitat

El passat dilluns 21 de març, va entrar en vigor la reforma de la ‘Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles i Seguretat Viària’. Una llei destinada a reduir la sinistralitat i la mortalitat de les nostres vies, i que ara, gràcies a les esmenes presentades per ERC al Congrés i al Senat, també preserva el model d’educació viària de proximitat, el més representatiu a les nostres contrades, davant la constant aparició de centres online i formació a distància.

El grup d’Esquerra Republicana considerem l’educació viària com a essencial, i aquesta formació ha de ser de qualitat si volem que esdevingui una bona eina que serveixi per impedir futurs accidents a les nostres carreteres. Així ho vam haver de defensar tan al Congrés com al Senat, mitjançant l’entrada i aprovació d’esmenes a la tramitació d'aquesta Llei, la qual un cop més, el PSOE pactava directament amb Ciudadanos, obviant al grup d’Esquerra Republicana, i acceptant reformes que comportarien una gran pèrdua de qualitat en educació viària tan en escoles, com en autoescoles, i infravaloraria la tasca dels professors a l’hora de conscienciar els futurs conductors sobre seguretat vial; fet que des d’Esquerra creiem intolerable. Finalment, vam poder salvar, in extremis, aquest model català de proximitat i la figura del professor, quan la reforma de llei va arribar al Senat.

Realment, el que ens hauria de preocupar i ocupar a fons com a cambres legisladores, és una educació de qualitat i una bona conscienciació, si volem assolir una correcta conducta al volant. Una bona educació sensibilitza els futurs conductors i redueix notablement els accidents de circulació, per aquesta raó creiem i defensem el model d’ensenyament de proximitat que tenim al territori (a les aules, a les autoescoles de barri).

Des del nostre grup ho hem tingut sempre molt clar. L'educació viària, els coneixements vials com a llenguatge que són, s'han d'ensenyar no només a les autoescoles, també a les escoles a totes les edats. A les vies transitem una gran varietat d'usuaris, des de vianants, bicicletes i patinets fins a cotxes, autobusos i camions. Si som capaços que els futurs conductors prenguin consciència de ben petits sobre seguretat vial, serem capaços també de reduir la sinistralitat a les nostres vies. És molt important l'educació en matèria de seguretat viària, i per tant, que els professors que la imparteixin siguin professors formats explícitament per a aquesta matèria. En aquest sentit, considerem que el nou títol de ‘Tècnic Superior en Formació per a la mobilitat segura i sostenible’, serà també una oportunitat. Una oportunitat que cal sumar-se a la llarga tradició de formació i educació viària de territoris com Catalunya.

Acabo aquestes ratlles insistint en la necessitat de dignificar també les condicions laborals de tots els treballadors del sector. Des de professors d'autoescola –dels quals en depèn que una persona jove aprengui a conduir, comprenent la complexitat de la conducció i els múltiples factors de risc que hi intervenen - fins als i les transportistes professionals, pels que demanem  condicions més estables de treball i la possibilitat de jubilar-se anticipadament, entre moltes altre millores. Per tant, millor educació en seguretat viària i dignificació de les condicions de treball en el sector.

Per una mobilitat segura, preservem l’educació viària de qualitat i proximitat
comentaris