Opinió

Pòrtic del Paer en Cap per les festes del Sant Crist de Balaguer

Per primer cop en un pòrtic de la Festa Major de Balaguer signarà el Paer en Cap, ja que per unanimitat del Ple es va acordar recuperar el nom de Paeria per l’Ajuntament i paers i paeres pels regidors i regidores.

A primer cop d’ull pot semblar una preocupació de lletraferits, de gent a la que li agrada la història. I és evident que sense el treball constant d’aquesta gent no sabríem tant sobre la nostra història i potser no se li hauria acudit a ningú de recuperar aquesta denominació, però la decisió va molt més enllà de l’àmbit històric.

Les raons de fons per a fer aquest canvi són dues que van íntimament lligades al que va ser i vol ser Balaguer, i a la seva evolució social i política, paral·lela a molts altres avanços socials que estan esdevenint en diversos indrets del món.

Una de les raons és la indiscutible importància de Balaguer en l’època medieval, i el gens menyspreable pes d’aquesta ’època en l’evolució social i política de Balaguer. En aquest sentit l’any 1311 el comte Ermengol Xè concedeix als ciutadans de Balaguer recuperar la seva antiga Paeria, la qual cosa posa de manifest que és anterior a aquesta data. La Paeria era l’incipient govern municipal que comença a desenvolupar-se en l’edat mitjana. Hi ha dos qüestions remarcables, la primera que etimològicament paer vol dir qui procura la pau, la segona que les persones triades eren gent de la pròpia ciutat. La Paeria va durar fins al Decret de Nova Planta, en què Felip V derogà els drets i furs catalans, i en el cas de la Paeria va instituir la figura de l’alcalde com a representant del corregiment. Per tant una persona sovint aliena a la ciutat en la que governava i que depenia i d’un poder superior.

Aquesta primera raó seria més que suficient per a recuperar el nom amb orgull del nostre passat històric. Però hi ha una segona raó lligada a aquesta substitució realitzada per l’infame rei. El fet que el retorn a aquesta nomenclatura ens recorda l’autogovern municipal, en què els balaguerins i balaguerines gestionaven la pròpia ciutat. Això lliga amb l’empoderament de la població i els sistemes de govern més propers a la ciutadania que s’estan donant cada cop més arreu del planeta. Per tant, aquesta recuperació l’hem de veure també com una aposta de futur, amb una visió radicalment democràtica.

El que ara tocarà és tornar a fer nostra i quotidiana aquesta denominació i valors que comporta com a element clau de la ciutat que volem. Una ciutat fidel al seu passat però oberta a fer avançar el món.

Finalment, conscient de la importància del moment històric actual, voldria concretar un desig àmpliament majoritari a la nostra societat, una demanda col·lectiva:

Llibertat presos polítics!

Bona Festa Major.

comentaris