Opinió

Diguem prou

Des de l’Ajuntament de Torregrossa i en nom de tot el municipi diem prou a viure amb el neguit que suposa que per qualsevol inclemència meteorològica, faci calor, fred, vent,  pluja, boira... o bé simplement,  perquè tocava, es queda tot el poble sense subministrament  elèctric.

Fa massa temps que una de les prioritats de l’equip de govern és lluitar  per a millorar  el tema de la llum  i els talls constants a Torregrossa, com també  es fa en l’àmbit de la sanitat,  l’ensenyament i  la N-240 entre d’altres. Tot i no ser competències municipals, tenim clar que cal defensar-ho perquè afecta directament  la qualitat de vida dels veïns i veïnes del poble.

Hem passat per totes les fases, queixes per escrit, reunions amb els representants d’Endesa, recollida de 500 firmes dels habitants de Torregrossa demanant millores del servei, recollida de queixes per notificar-les a la companyia,  interpel·lació directa  al Parlament de Catalunya per a què demani responsabilitats a Endesa ,  petició de reunió amb la delegació del Departament d’Empresa a Lleida (encara esperem resposta) perquè faci complir la resolució  parlamentària a Endesa i hem demanat la intercessió del síndic de greuges però tot segueix igual de malament.

Al desembre de 2013 arrel d’una queixa de l’Ajuntament se’ns contesta per part de la companyia que “ a dia d’avui la població de Torregrossa acompleix amb els límits establers dins l’article de RD 1955/2000 pel que fa a la qualitat zonal” han passat 5 anys i el passat  11 de gener de 2019,  una sobrecarrega del cablejat instal·lat en una façana   provocava tot un seguit d’explosions i un incendi que no va anar a més per la ràpida intervenció dels bombers.

Les petites millores que s’han aconseguit,  provocades per les nostres demandes , no han servit per millorar la qualitat del servei. Després de molt insistir  s’ha aconseguit  la  interconnecció  de les estacions transformadores (E.T.s), la protecció del cablejat i torres exteriors, la renovació de la maquinària d’alguna E.T. i altres actuacions que han suposat petites millores  que no han millorat significativament  la qualitat del servei.  Continuem  tenint una xarxa elèctrica obsoleta,  deficient i poc fiable on només s’actua si es produeix una avaria i  les intervencions són de reparació i no pas de millora. La línia interior és precària i sobrecarregada i per millorar  la línia de subministrament  exterior ens prometen la millora provinent de Bell-lloc però mai arriba.

 A tall d’exemple de despropòsits,  l’any 2017 es renova la maquinària d’una de les estacions transformadores ( E.T.s ) i un any  després explota i deixa  7 hores sense llum a tota la zona.

Sembla que la força d’un poble de 2.500 habitants no és suficient per despertar la consciència d’una companya elèctrica com Endesa, que per si algú no ho sap ara és propietat de la multinacional italiana Enel. Sí, parlem clar, italiana, perquè algú en el seu moment va tenir la brillant idea de no deixar que fos una empresa catalana qui   tingués el control de l’empresa,  així ens va.

Tal com diu la dita popular, “si vols que et facin cas, has de rascar la butxaca”. Així ho hem de fer? Sembla que no ens deixem cap més alternativa.

Per tot l’exposat, que només és una mínima part de l’ampli expedient de queixes i incidències , des de l’Ajuntament  de Torregrossa creiem que no es pot fer efectiu el pagament de les despeses que depenen directament del municipi.

Potser, només potser, no tindrem llum als carrers, no tindrem escola, ni consultori mèdic, no podrem fer festes ni balls...; l’Ajuntament estarà tancat i no llegirem llibres a la biblioteca. Es això el que hauria de passar, perquè ens facin cas?

Potser seria el primer Ajuntament a qui se li tallés el subministrament elèctric per impagament,  però no serà una novetat per a nosaltres, perquè ara paguem i tampoc en tenim llum, massa sovint; Massa.

Comentaris