Opinió

El sentit de les inversions

Les obres al centre van ser unes inversions de transformació de la via pública, un canvi en termes d’agradabilitat paisatgística, en el comerç, en la mobilitat, en la qualitat de l’aire i en la pacificació urbanística del centre, fent una aposta de futur

Aquesta setmana ha transcendit l’impacte de les obres del Pla de Barris al centre la ciutat en termes demogràfics i comercials. Les obres al centre van ser unes inversions de transformació de la via pública, un canvi en termes d’agradabilitat paisatgística, en el comerç, en la mobilitat, en la qualitat de l’aire i en la pacificació urbanística del centre, fent una aposta de futur perquè no es degradés i portés una  despoblació del nucli antic difícilment recuperable sense una intervenció radical. A Mollerussa, aquesta aposta urbanística, social, cultural i comercial ha assolit en els primers anys, malgrat la pandèmia, els objectius que es van fixar.

Malgrat l’estacament poblacional de Mollerussa, un descens de la població en els últims 6 anys del 2%,, la zona centre ha tingut un increment poblacional de prop del 20%. Tot i aquest increment, la piràmide demogràfica de la zona s’ha invertit en termes d’edats, ja que abans de les obres el 62% de les persones que vivien en la zona eren majors de 40 anys  i el 38% menors de 40 anys. Ara, en aquest 2021 que hem tancat, la piràmide s’ha capgirat aconseguint que el 50%  siguin persones de menys 40 anys. Per tant, increment de població i rejoveniment d’aquesta perquè els joves veuen en el centre una oportunitat i una molt bona zona on viure i construir els seus projectes personals. Això també ha  estat possible gràcies a la rehabilitació i la construcció d’habitatges en aquesta zona. Si es crea un ecosistema de valor afegit en l’espai públic, una concentració de serveis bàsics i mixt comercial, es tradueix en una bona zona on invertir en la millora dels immobles i en la vida al centre.

Un altre dels elements estratègics d’aquesta zona va ser la supressió del trànsit rodat i, per tant, la priorització de les persones en l’ús i la gestió de l’espai públic. Això, ha favorit l’obertura de nous establiments (el 2021 hem tancat amb un saldo comercial en positiu), la generació de noves zones d’aparcament a menys de dos minuts del centre i, en termes de reducció d’emissions de CO2 i  de qualitat de l’aire, una reducció de 50 tones de CO2 a l’any en el centre de la ciutat, un centre 100% accessible i sense barreres arquitectòniques.

Per tant, valorem molt positivament l’impacte de les obres del Pla de Barris, ja que som del parer que la inversió executada ha compensat en termes de transformació urbanística, social, comercial, demogràfica,  de PIB i de qualitat de vida. Malgrat una inversió important que també va impactar i fort en les finances locals, crec que ha valgut molt la pena. Per això, cal que en les inversions futures plantegem també tots aquests paràmetres transversals d’urbanisme útil, per a les persones i amb valor afegit. Així doncs, mirem el futur treballant perquè el nou Pla de Mobilitat i les obres de supressió dels passos a nivell ens permetin redibuixar una nova zona de baixes emissions que reforci l’eix de l’N-II com un carrer interior de la ciutat i no com una carretera, de manera que la concentració de trànsit es derivi cap al futur Vial Nord.

Comentaris