Opinió

El feminisme com a eixtransversal

Hem de continuar prioritzant les polítiques feministes, lluitar contra la precarització laboral de les dones, contra qualsevol tipus de violència masclista

Un any més per commemorar el Dia Internacional dels Drets de les Dones, un any més en el que continuarem denunciant les discriminacions estructurals que patim les dones, pel fet de ser-ho, i només des de la política, que ens permet remoure els ciments d’aquesta estructura, podrem transformar aquesta realitat per assolir una societat de ciutadanes i ciutadans que visquin en igualtat d’oportunitats.

Avui 8 de març de 2022, reivindiquem amb orgull socialista la tasca que des del Govern estatal s’està portant a terme, situant el feminisme com a eix transversal a tots els seus ministeris i accions polítiques.  Reivindiquem amb orgull, polítiques que prioritzen polítiques feministes i lluiten contra la violència estructural i masclista que patim les dones.  Polítiques com l’impuls del Pacte d’Estat contra la Violència Masclista, la modificació del Codi Civil per protegir als i les menors víctimes de violència,  l'aprovació de la Llei de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront la violència; s’ha aprovat la llei perquè jutges, jutgesses i fiscals tinguessin formació especialitzada en violència de gènere, la recuperació de les cotitzacions a la SS per a les cuidadores no professionals del Sistema per a l'Autonomia i atenció a la Dependència , la creació de l'Observatori de Dones, Ciència i Innovació i el de Salut de les Dones, la modificació del Codi Penal perquè sigui delicte l'assetjament que sofreixen les dones a exercir el seu dret a interrompre voluntàriament l'embaràs; la legislació contra la Violència sexual amb la llei del Si és Si o la nova Reforma Laboral que, juntament amb la Llei d’Igualtat,  garanteix la igualtat salarial i laboral entre dones i homes.

Remoure les estructures de la societat, apel·lant a la corresponsabilitat, la coeducació i la conciliació per definir un nou contracte social lliure d’estereotips de gènere.

Hem de continuar prioritzant les polítiques feministes, lluitar contra la precarització laboral de les dones, contra qualsevol tipus de violència masclista, legislar contra la mercantilització del cos de les dones (pornografia, prostitució, ventres de lloguer…). I ho hem de fer per garantir els drets de les dones, drets que ens porten a la igualtat real i efectiva i a la llibertat.

Comentaris