Opinió

Planifiquem Mollerussa

Aquesta tardor concentra bona part de la inversió prevista en el pressupost de l’Ajuntament de Mollerussa per aquest any. Els dos projectes més significatius són l’adequació de la instal·lació tèrmica i energètica de la piscina coberta, amb un import de 267.000 €, i la millora de la façana de l’edifici de l’Amistat, amb un import de 155.000€. Es tracta de dues actuacions importants per a la ciutat, no només pel seu import, sinó també per l’afectació. En el cas de la primera, es tracta d’un equipament que afavorirà un estalvi energètic del 32% i en conseqüència millorarà el servei que presta a més d’un miler d’usuaris. En el cas de la segona, la rehabilitació de la façana d’aquest edifici històric, juntament amb la reforma del bar-restaurant, la qual ja s’està duent a terme per part de la concessionària amb obres per un import de mig milió d’euros, contribuiran a potenciar el Teatre L’Amistat i també la seva zona d’influència.  Ambdues actuacions seran adjudicades aquesta setmana, l’inici dels treballs està previst per a primers d’octubre i l’acabament abans de final d’any.

Altres projectes que es licitaran pròximament seran la renovació del sanejament del carrer  d’Urgell i la plaça de l’Estació i els treballs d’adequació de la segona planta de l’Edifici Sant Jordi per acollir la seu de l’Institut d’Empresa i Innovació de Mollerussa, finançada pel Ministerio de Industria. Aquestes inversions, juntament amb  l’adquisició del local de La Caixa i les obres d’ampliació de l’Oficina Jove, completen el pla d’inversions d’aquest exercici amb un pressupost global pròxim a 1.100.000 €.

A més, hi ha previstes actuacions a la via pública per un import aproximat de 110.000 € entre les que destaquen l’habilitació de diversos solars com a pàrquing públic al carrer del President Macià, al polígon de la Ronda Ponent i a Domènec Cardenal; el soterrament de línies de baixa tensió al Grup Sant Isidori per poder procedir a l’enderroc dels dos darrers blocs; l’adequació amb sauló del tram del canal de la prolongació del passeig de La Salle i un pla de reforç del manteniment del paviment de voreres i carrers que inclou alguns passos elevats com a reductors de velocitat.

Pel que fa a la planificació urbanística aquest mes es constituirà la Junta de compensació del Polígon Industrial Ronda Ponent SUBd 9, la qual impulsarà la redacció del Pla parcial amb l’objectiu de començar els treballs d’urbanització durant el pròxim any. Alhora, seguim treballant per fomentar altres desenvolupaments amb l’objectiu de tenir sòl disponible tant per activitat econòmica com residencial.

comentaris