05.12.2021 |

El tribut de les cent donzelles

  Una faula històrica coneguda és la que diu que el Rei Mauregato que va regnar cap a l’any 786,  per tal d’assegurar la tranquil·litat del seu regne dels possibles atacs dels moros,  va prometre a aquests enviar-los-hi cada any cinquanta donzelles nobles i cinquanta plebees per als seus harems.
El tribut de les cent donzelles

 

Una faula històrica coneguda és la que diu que el Rei Mauregato que va regnar cap a l’any 786,  per tal d’assegurar la tranquil·litat del seu regne dels possibles atacs dels moros,  va prometre a aquests enviar-los-hi cada any cinquanta donzelles nobles i cinquanta plebees per als seus harems. Es diu també que Alfons II el Cast va rebutjar pagar tal tribut ja que aleshores la llegenda xifrava en tres-centes donzelles en comptes de cent i s’afegeix que l’any 844 el rei Abderrahman, rei moro de Còrdova, va reclamar novament a Ramiro I, el compliment del tribut,  negant-se  aquest últim  a pagar-ho, iniciant-se per aquest motiu  una guerra que acabà amb el triomf dels cristians a la batalla de Clavijo, gràcies a l’ajuda de l’Apòstol Santiago que es va aparèixer en aquella ocasió muntat en el seu cavall blanc.

Com es pot suposar,  tot això no és més que fruit de la imaginació, ja que el primer que parla d’aquest pretès tribut és l’arquebisbe Don Rodrigo, quatre-cents anys després del temps en què es creu que van ocórrer els fets. Va ser una de tantes rondalles inventades en aquells temps per conservar i fomentar l’aversió i l’odi als musulmans. Es diu també que el rei Mauregato, no va fer més que permetre el matrimoni entre dones cristianes amb musulmans i d’aquí podria venir la llegenda del fantàstic tribut. A més un es pregunta: d’on anaven a treure tantes donzelles? Avui en dia seria una  mica difícil, tal com van les coses.

 

"Mohamed, yo te aseguro

que en medio de estas querellas

si nos piden cien donzellas

nos ponen en un apuro".

El tribut de les cent donzelles
comentaris