16.08.2022 |

Pla per recuperar el Centre Històric

Considerem necessari l'implementació d'un conjunt de mesures per recuperar-lo i dignificar-ho. Volem posar el Centre Històric sobre la taula, en el debat polític i social de Lleida
Pla per recuperar el Centre Històric

Lleida no pot viure d'esquena al seu conjunt històric i monumental. És imprescindiblement i absolutament necessari un projecte de futur pel Centre Històric. Fa massa temps que la cosa no rutlla i el casc antic de la nostra ciutat ha esdevingut un entorn desfavoridor. Cada dia es torna més gris i el pronòstic no és gens favorable i, més, tenint en compte la passivitat dels nostres governants. Si bé és cert que, per aquest barri i en campanya electoral alguns partidistes s'omplen la boca de meravelloses i innovadores idees, rehabilitacions, reformes integrals, endegament i desenvolupament d'activitats comercials i lúdiques, entre d'altres, però cap d'aquestes qüestions és posada a la pràctica seriosament i amb èxit. Això no pot continuar així, no ho podem permetre. 

Considerem necessari l'implementació d'un conjunt de mesures per recuperar-lo i dignificar-ho. Volem posar el Centre Històric sobre la taula, en el debat polític i social de Lleida. Posar fil a l'agulla per prendre decisions en benefici del barri, dels qui hi viuen, dels qui hi treballen, dels que s'hi passegen i en resum pel conjunt de la Ciutat. Atès l'increment de la degradació d'algunes zones del barri, més les reiterades okupacions d'immobles, la qual cosa ha derivat en un augment del vandalisme, venda i tràfic de substàncies estupefaents i d'altres actituds incíviques al Centre Històric alhora que inseguretat ciutadana. Per tot plegat, cal posar-hi fi. 

Per això, el grup municipal popular el passat mes de maig vam presentar una moció amb 17 propostes, un Pla Especial per recuperar el Centre Històric. La moció es va aprovar per unanimitat i creiem que ha de ser el punt de partida per construir un projecte comú, deixant de banda les nostres llegítimes aspiracions ideològiques i/o polítiques per treballar plegats per objectius de bé comú. Per aquest motiu, al Ple de l'estat de la Ciutat vam allargar la mà al govern per adquirir compromisos per Lleida en aquest àmbit. Veure'm si agafen el guant o si tot segueix com fins ara, en decadència. Tant de bo es pugui dur a terme aquest projecte, que creixi, que es puguin estendre a altres barris i que es generi il·lusió per donar color a la nostra ciutat. 

Entre els objectius d'aquest Pla es troben, entre d'altres, la consolidació de la protecció dels edificis i espais històrics, la facilitació de la recuperació de les activitats econòmiques, la renaturalització i potenciació de la infraestructura verda, la dinamització del turisme cultural, la revalorització de l'espai públic i els equipaments, l'increment de la iniciativa i capacitat de gestió pública-privada, la consolidació de la qualitat de vida. 

A més, cal aprovar un Pla Director de Serveis Socials consensuat, amb un increment dels agents socials professionals intervinents, alhora, que inclogui major presencia i coordinació policial als carrers per la detecció de conductes delictives, compliment de les ordenances municipals per evitar la venda ambulant, posar en funcionament de forma immediata les càmeres de seguretat ja instal·lades, revisar i millorar la il·luminació dels carrers, control dels establiments existents i dels seus serveis prestats, higiene acurada de la via pública, atenció especial a la gent gran que resideix des de fa molt temps al Centre Històric i viu angoixada i atemorida per culpa de veïns que no es comporten cívicament, quantificar tots els solars edificables i busca, conjuntament, amb els seus propietaris una possible dinamització, instar a la creació de la figura de màxim responsable/coordinador del Centre Històric. 

La moció que es va aprovar ha de facilitar la protecció, ordenació i regeneració del centre històric i del seu entorn urbà, conservant la història i l'essència del barri davant de futures actuacions urbanístiques. Per aquest motiu volem implicar-nos en la revitalització, transformació i recuperació del casc antic de Lleida, per posar-lo al servei de les persones i de la Ciutat. Som i volem un Centre Històric digne. 

Pla per recuperar el Centre Històric
comentaris