27.10.2021 |

Altres notícies

Anunci Revista ONGC

ONGC és una revista trimestral que s'ha convertit en espai de trobada, d'exposició i de reflexió de les accions i els projectes que generen les organitzacions catalanes dins i fora de les nostres fronteres. Amb especial atenció a aquelles que d'una manera efectiva impregnen les seves accions de la voluntat de defensa i promoció dels drets humans, individuals i col·lectius.
Anunci Revista ONGC