16.08.2022 |

Reportatges

Mollerussa Lan Party - 2013

La convocatòria de la sisena edició de la Lan Party ha superat les previsions de participació amb un increment del 10% amb relació a la passada edició. En aquest sentit l'alcalde i president de Fira de Mollerussa Marc Solsona ha destacat el fet que aquest creixement hagi estat al llarg d’aquests sis anys constant i contingut, la qual cosa ha afegit ens permet donar el màxim de serveis als usuaris. Solsona advoca perquè en els pròxims anys aquest creixement continuï fent-se de manera ordenada, alhora que ha agraït la seva feina a l’Associació Mollerussa Lan Party.
Mollerussa Lan Party - 2013