29.11.2022 |

Territoris TV

Video de Cultura Digitat elabprat a l'escola Mestre Ignasi Peraire de Mollerussa

L’escola Mestre Ignasi Peraire de Mollerussa té com un dels pilars bàsics del seu projecte educatiu la cultura digital, i ha aconseguit entrar en un procés de transformació digital del centre amb un claustre format en la matèria i un equipament i dispositius que busquen fer més fàcil i motivador el procés d’aprenentatge de tot l’alumnat del centre.
Video de Cultura Digitat elabprat a l'escola Mestre Ignasi Peraire de Mollerussa