Territoris TV

Suport de la Diputació de Lleida als productors, amb les accions d'Aliments del Territori i Tu

L’excel·lent reputació agroalimentària de les terres de Lleida, fonamentada en la varietat i qualitat dels seus productes i en una diversitat culinària d’alt nivell, situa les comarques de Lleida com a centre de destinació gastronòmica preferent.

Conjuntament a la necessitat de posar en valor el territori i l’activitat del seu sector primari, la ferma voluntat de la Diputació de Lleida se centra, bàsicament, en el foment del consum d’aliments de proximitat, el reconeixement a la feina de pagesos, productors i restauradors; i la contribució al desenvolupament rural, l’impuls de l’economia i la internacionalització de les comarques de Lleida.

Comentaris