S’han trobat més de 2.000 cobertes d’amiant a Barcelona

 S’han trobat més de 2.000 cobertes d’amiant a Barcelona
photo_camera S’han trobat més de 2.000 cobertes d’amiant a Barcelona

El problema de l'amiant a Barcelona i altres zones de Catalunya és un tema preocupant, especialment després dels recents censs que han revelat la presència de més de 2000 cobertes fetes d'uralita que contenen aquest material perillós.

L'amiant, conegut també com a asbest, és un mineral que ha estat àmpliament utilitzat en la construcció i la indústria a causa de la seva resistència i propietats aïllants. No obstant això, amb el temps s'ha demostrat que té un impacte negatiu en la salut humana.

Hem parlat amb els experts de retirada d'amiant GDA (Gestión del Amianto), per explicar-te com la Ciutat Condal està abordant aquest problema tan preocupant per la salut dels seus ciutadans.

El cens d'amiant a Catalunya

El cens d'amiant és una iniciativa destinada a identificar i quantificar la presència d'aquest material en edificis i estructures de Catalunya, especialment a Barcelona, on hi ha una alta densitat de població i edificis industrials. Aquest cens és vital per comprendre l'abast del problema i planificar les accions necessàries per mitigar els riscos associats amb l'amiant.

Resultats del cens

Els resultats del recent cens a Barcelona i altres parts de Catalunya indiquen que hi ha més de 2000 cobertes d'uralita amb amiant, la qual cosa representa un risc potencial per a la salut pública. Les fibres d'amiant són extremadament petites i poden ser inhalades fàcilment, causant problemes de salut greus com l'asbestosi, el càncer de pulmó i el mesotelioma. Per tant, és crucial abordar aquest problema de manera efectiva i ràpida.

El risc de l'amiant a les cobertes d'uralita

Les cobertes d'uralita amb amiant són especialment perilloses perquè, amb el temps, el material es degrada i les fibres d'amiant es poden alliberar a l'aire. Aquest risc augmenta amb factors com el desgast natural, la manipulació o els fenòmens meteorològics extrems. Una vegada inhalades, aquestes fibres poden quedar-se en els pulmons durant anys, provocant danys irreversibles.

Importància de la retirada segura de l'amiant

La retirada de l'amiant és una tasca complexa que requereix professionals altament qualificats i equipament especialitzat. Les empreses que es dediquen a aquesta activitat, com GDA, són essencials per garantir que la retirada es faci de manera segura i conforme a les regulacions vigents. La manipulació incorrecta de l'amiant pot alliberar més fibres a l'aire i augmentar el risc per als treballadors i la comunitat.

Reemplaçament de les cobertes d'amiant

Un cop retirada l'amiant, és necessari reemplaçar les cobertes d'uralita per altres materials més segurs i sostenibles. Els panells sandwich són una opció popular per al reemplaçament, ja que ofereixen una bona resistència, aïllament tèrmic i un risc mínim per a la salut. Aquest tipus de cobertes són també més eficients energèticament i contribueixen a la sostenibilitat.

El paper de les empreses especialitzades

Les empreses especialitzades en retirada d'amiant, com GDA, juguen un paper fonamental en el procés de desamiantat. Aquestes empreses compten amb el coneixement i l'experiència necessaris per garantir que tot el procés es realitzi de manera segura, des de la inspecció inicial fins a la retirada i eliminació de l'amiant. A més, ofereixen assessorament sobre les millors opcions de reemplaçament i s'asseguren que les noves cobertes compleixin les normes de seguretat i sostenibilitat.

¿Quins són els beneficis d’eliminar tot l’amiant de la ciutat?

Eliminar l'amiant de les estructures i edificis té múltiples beneficis, especialment pel que fa a la salut pública i el medi ambient:

  • Reducció del risc per a la salut: Eliminar l'amiant de les estructures redueix el risc d'exposició a fibres tòxiques que poden provocar malalties greus, com el mesotelioma, l'asbestosi i diferents tipus de càncer. Això protegeix la salut de treballadors i residents.
  • Protecció del medi ambient: Al retirar l'amiant de forma segura i responsable, es redueix el risc de contaminació ambiental. L'amiant pot contaminar l'aire i el sòl si no es gestiona correctament.
  • Compliment de regulacions: La retirada de l'amiant garanteix que els edificis compleixin les regulacions i lleis vigents sobre seguretat i salut. Això pot evitar sancions i problemes legals a llarg termini.
  • Increment del valor de la propietat: Els edificis lliures d'amiant són més atractius per a compradors i inversors, ja que no comporten els riscos associats a aquest material tòxic. Això pot augmentar el valor de mercat de la propietat.

Conclusió

El cens recent a Barcelona i altres parts de Catalunya ha posat en relleu la importància d'abordar el problema de l'amiant de manera decidida i segura. Les empreses com GDA són crucials per dur a terme el desamiantat de manera segura i eficient, i el reemplaçament amb materials com els panells sandwich pot ajudar a minimitzar el risc per a la salut i promoure la sostenibilitat a llarg termini.

Comentaris