02.12.2021 |
Territoris.cat

Mesures urgents, però insuficients, per fer front a la crisi del sector agrari

Opinió de Xavier Eritja i Inés Granollers. Diputats d’Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés

Xavier Eritja i Inés Granollers
Xavier Eritja i Inés Granollers
Mesures urgents, però insuficients, per fer front a la crisi del sector agrari

El passat dimecres, el Congrés de Diputats va celebrar un Ple per prorrogar de l’estat d‘alarma per la crisi sanitària del Coronavirus. Estem vivint moments d’extrema gravetat.

Alhora, també es van aprovar altres decrets pendents que han passat més desapercebuts, per les prioritats actuals, però que tenen també rellevància per les mesures proposades en sectors com per exemple l’agrari.

Des del grup republicà a Madrid, ens sentim relativament satisfets amb l'aprovació del reial decret llei presentat pel govern espanyol sobre diverses mesures urgents per fer front a la crisi del sector agrari. Recordem que sorgeix d'una proposta presentada pel nostre grup fa unes setmanes i que va ser aprovada per unanimitat.

Davant una concatenació de crisi i problemàtiques que amenacen un sector estratègic al nostre territori, sense el qual resulta impossible imaginar un futur, i a la percepció generalitzada, de la necessitat de prendre mesures urgents per tal de rescatar un sector com l'agroalimentari. Ens alegra més encara que aquest decret llei passi a debatre's com a projecte de llei i així hi podem aportar millores que creiem molt convenients.

Concretament, ens referim, a la modificació de la llei de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària.

Des d'Esquerra Republicana, creiem que mai el preu de l'alimentació hauria de ser especulatiu, i és per això que valorem positivament les aportacions introduïdes, ja que van encaminades a protegir al productor i, per tant, a atorgar-li el pes que li correspon en la cadena alimentària.

S'avança molt des del moment en què s'estableixen els costos de producció com a factor de definició del preu del contracte alimentari, i que el preu pactat entre el productor primari agrari i el seu primer comprador ha de cobrir el cost efectiu de producció.

Fins i tot, la idea que l'operador que realitzi la venda final del producte al consumidor, en cap cas pugui repercutir el seu risc empresarial derivat de la seva política comercial a cap dels operadors anteriors.

No obstant això, som realistes davant l'efectivitat de la seva aplicació i ens preguntem, per exemple, si aquestes mesures que seran d'obligat compliment per a productors i distribuïdors, ho seran també per als intermediaris de la xarxa nacional de mercats (MERCASA), participada entre el ministeri i els ajuntaments.

Més aviat, creiem que aquests podran continuar operant al marge de la llei amb l'ús de pràctiques abusives com el contracte de dipòsit o la venda a resultes.

En aquest sentit, es fa evident la necessitat urgent de transposar la Directiva Europea que precisament prohibeix aquestes pràctiques comercials deslleials. Posaria fi a la deficient regulació dels contractes de dipòsit i impediria la venda a resultes, ja que tota operació comercial agroalimentària ha d'estar feta amb contracte i preu.

De fet, l'objectiu de la directiva és una major traçabilitat i transparència en la cadena de valor.

També valorem positivament la bateria de reformes que afecten l'IRPF o la modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no residents i sobre Patrimoni.
Tot i que, la continuem considerant totalment insuficient.

Recordem que el sector productiu ve reclamant des de fa temps diverses mesures conjunturals urgents de reducció de costos per a poder superar l'actual campanya i amb vista a la nova declaració de la Renda:

  • Adequar els mòduls de l'IRPF 2019 a la pèrdua- d'ingressos patida: un increment de les despeses de difícil justificació per als productors que tributen en el sistema d'estimació directa de l'IRPF
  • Una exempció dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social i l'exempció de l'IBI de rústica en compensació als ajuntaments, per part de l'Administració General de l'Estat.
  • Bonificació en la Seguretat Social. Tenint en compte que això suposa un 20% dels costos.

Altres mesures que celebrem són, per exemple, aquelles que fan referència a la conversió de contractes eventuals de treballadors agraris en contractes indefinits o contractes fixes-discontinus, o la modificació de la llei ordenadora del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguridad Social.
 

Per Esquerra republicana de Catalunya, és molt important la tasca feta per aquest sector, tant en alimentació com conservació del territori. Un sector que té tot el dret a guanyar-se la vida dignament, venent a uns preus justos.

Dedicarem tots els esforços per aconseguir aquestes millores, que tanta falta ens fan. El nostre objectiu és el de salvar la pagesia, per salvar el territori.

Mesures urgents, però insuficients, per fer front a la crisi del sector agrari
comentaris