27.05.2022 |
Territoris.cat

El Departament de Cultura dona suport a les biblioteques de municipis de menys de 5.000 habitants

Es podràn beneficiar de la proposta 160 equipaments, 11 pertanyen a municipis de més de 5.000 habitants, 29 a municipis d’entre 3.000 i 5.000 habitants i 120 a municipis de menys de 3.000 habitants.

Biblioteca del Palau d'Anglesola.
Biblioteca del Palau d'Anglesola.
El Departament de Cultura dona suport a les biblioteques de municipis de menys de 5.000 habitants

El Departament de Cultura farà extensiu el seu suport a 160 biblioteques públiques municipals que encara no reben el seu ajut. La mesura es basa en l‘article 26 de la Llei del sistema bibliotecari de Catalunya, que determina que l’accés als serveis de suport a la lectura pública és un dret inherent a totes les biblioteques públiques.

Dels equipaments candidats, 11 són biblioteques situades en municipis de més de 5.000 habitants, 29 estan ubicades en municipis d’entre 3.000 i 5.000 habitants, I fins a unes 120 més són punts de lectura existents en municipis de menys de 3.000 habitants, municipis on la llei no disposa que obligatòriament ha d’haver un servei de biblioteca.

Amb la incorporació a la Xarxa de Biblioteques Públiques de Catalunya, gestionada pel Departament de Cultura, aquests centres podran accedir al catàleg conjunt de les biblioteques públiques, podran dispensar carnets d’usuari vàlids per ser utilitzats a tots els centres, tindran accés al servei de préstec interbibliotecari, a la formació continuada específica per al personal, a la inclusió en l’oferta d’activitats de foment de la lectura i, en funció de la categorització concreta de cada equipament, a diferents tipus d’ajuts per al desenvolupament de les col·leccions.

La inclusió gradual de totes les biblioteques públiques pretén superar el greuge provocat als usuaris i als professionals pel fet d’estar aïllats de l’entorn col·laboratiu i dels avantatges que proporciona el Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

El Departament de Cultura dona suport a les biblioteques de municipis de menys de 5.000 habitants
comentaris