El delegat de Protecció de Dades (DPD), un professional decisiu en l'empresa del segle XXI

La correcta gestió de les dades s’ha convertit en una prioritat per a les empreses i entitats. Des de l’any 2018, totes les companyies de la Unió Europea que les manipulen han de complir la normativa al respecte. Aquesta obligatorietat afecta la totalitat de les entitats, independentment de la seva dimensió o ubicació.

Assplus-1
photo_camera La correcta gestió de les dades s’ha convertit en una prioritat per a les empreses i entitats.

Legislació d’obligat compliment

Totes les entitats que manipulen una base de dades de clients, empleats, pacients, usuaris o proveïdors han complit amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). A més, si desenvolupen activitats econòmiques a través d'Internet, també han de complir la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Elèctric (LSSIce).

Per a això, en aquests últims anys les empreses i entitats han hagut d'adoptar una sèrie de procediments de treball que assegurin la seguretat i la privacitat.

No obstant això, garantir el compliment de tots els requisits legals en matèria de protecció de dades exigeix un alt nivell de control i professionalització. Per a ajudar en aquest procés, les companyies especialitzades en la protecció de dades compten amb els professionals adequats i la preparació necessària.

A ASSPlus podem ser el teu DPD. Comptem amb professionals amb competències i capacitats acreditades per a exercir aquest servei

En Aplicacions, Solucions i Serveis, S.L. (ASSPlus) s'ocupen que les organitzacions estiguin tranquil·les respecte al compliment de les normatives. Són experts en la prestació de serveis integrals en aquesta matèria, que van des d'assessoria a consultoria, auditoria, formació i a l'adequació de pàgines web a la LSSIce, a més de comptar amb els serveis del delegat de Protecció de Dades (DPD).

La importància del delegat de Protecció de Dades

Algunes empreses i entitats tenen l'obligatorietat de comptar amb una figura d'aquestes característiques. Tal com és el cas de les autoritats o organismes públics, col·legis professionals, centres docents, empreses de telecomunicacions electròniques, entitats bancàries, asseguradores i reasseguradores, federacions esportives o empreses de seguretat privada. També es requereix en àmbits professionals com el dels notaris, registradors, advocats, auditors i promotors de comptes, associacions o fundacions. Tots ells han d'incloure aquest professional per a garantir la correcta aplicació de la normativa.


Gràcies al delegat de Protecció de Dades (DPD) es mantenen actualitzats els procediments i es resolen dubtes sobre qüestions essencials. Entre les seves comeses es troben informar i assessorar els encarregats i empleats que s'ocupen del tractament de dades. Supervisar el compliment de les normatives vigents, assignar responsabilitats, així com donar consciència i forma al personal que participa en les operacions del tractament. També ofereix assessorament sobre l'avaluació d'impacte relatiu en protecció de dades (article 35 del RGPD) i actua com a punt de contacte amb l'autoritat de control per a qüestions relatives al tractament de dades i gestió de denúncies.
Per tot això, la necessitat de comptar amb professionals que comptin amb la capacitat i les competències acreditades per a aquesta labor és fonamental per a les organitzacions actuals.

Assplus

 

Comentaris
Entering on the requested page Skip advertisement