Què són els preus psicològics?

La importància del preu rau en el posicionament que aquest li brinda a un producte. Així doncs, serà necessari que les marques elaborin una estratègia de preus adequada, abans de llençar un nou producte o servei al mercat
Ningú qüestiona el preu del diari?
photo_camera Ningú qüestiona el preu del diari?

Els preus psicològics són aquells que la seva xifra aconsegueix captar l’atenció dels consumidors i influir en la seva decisió de compra. Així doncs, un preu psicològic serà el resultat de fixar una xifra atractiva pels usuaris, apel·lant a les emocions dels consumidors per obtenir augmentar el nombre de vendes. 

Per poder fixar el preu psicològic més adequat per cada producte, serà necessària una anàlisi elaborada de diferents ítems, com el mercat, els costos, la competència, en públic objectiu, el reconeixement de marca, etc. 

 

La importància dels preus psicològics 

La importància del preu rau en el posicionament que aquest li brinda a un producte. Així doncs, serà necessari que les marques elaborin una estratègia de preus adequada, abans de llençar un nou producte o servei al mercat.  

Una estratègia per fixar preus idonis ens ajudarà a ser més rendibles i a assolir la finalitat que ens marquem. 

Tipus de preus psicològics: 

  • Preu rodó. 
El Preu-rodó
El Preu-rodó

L’estratègia del preu rodó té la finalitat que el consumidor percebi una decisió de compra perfecta, sense dubtes racionals respecte a aquesta, encara que es tracti d’una compra emocional, no de necessitat. És una estratègia molt comuna en snacks i aperitius ràpids, tot i que pot ser aplicada en tota mena de productes.    

  • Preu imparell. 
El Preu-imparell
El Preu-imparell

És una de les estratègies de preus comunament més usades a causa de la seva gran efectivitat. Consisteix a incloure un extra a una quantitat, generalment un nombre imparell acabat en 5 o en 9. Aquest aconsegueix que el consumidor percebi que compra un producte en oferta, té la percepció d’un preu inferior al que realment és. Això és degut al fet que llegim d’esquerra a dreta, per tant, el nostre cervell es queda amb la primera xifra. Tot i que entre un preu de 9,99 € i un de 10 € només tingui un cèntim de diferència, el consumidor acceptarà millor el primer perquè el percebrà com més econòmic. 

  • Preu habitual. 
Ningú qüestiona el preu del diari?
El preu habitual

Existeixen productes molt comuns que el consumidor ja està habituat al seu preu, per això serà recomanable no canviar-lo, ja que pot generar-li desconfiança. En el cas del preu usual, el consumidor no es qüestiona si el preu del producte és car o és barat, simplement el paga per hàbit. És molt comú en la premsa en paper.  

  • Preu de prestigi. 
El preu-prestigi
El preu-prestigi

Davant d’un producte amb un preu elevat, els consumidors el perceben d’una millor qualitat i exclusivitat respecte al que ofereix la competència. El client que escull el producte amb un preu de prestigi ho farà perquè l’entén com un senyal d’estatus social i econòmic elevat. Un producte amb un preu de prestigi haurà de complementar-se amb un disseny i presentació de producte més sofisticat que el de la competència.   

  • Preu relatiu. 
El preu relatiu
El preu relatiu

El preu relatiu és aquell que es fixa tenint en compte els preus de la competència. Depenent de la percepció que vulguem causar en els consumidors, haurem de fixar el preu per damunt o per davall de la competència. Així doncs, si en la botiga es troben diferents productes de característiques molt similars, serà molt útil fixar un preu que destaqui i cridi a l’atenció del consumidor. 

És important tenir una estratègia a l’hora de marcar i posar preus als nostres productes o serveis, conèixer el nostre client objectiu ens ajudarà molt en aquesta decisió.No tots els usuaris o clients realitzen la mateixa lectura d’un preu, hi ha gent que llegeix a la baixa i altres a l’alça.

Així doncs, pensat bé quin sistema de preus utilitzes al teu negoci, prova un temps i du a terme correccions si ho trobes oportú, però tot el teu catàleg de productes o serveis ha d'estar en sintonia.

comentaris