19.08.2022 |
Territoris.cat

Bon inici de curs!

Apunts de llengua

Informació sobre temes de llengua i sobre recursos lingüístics

 

Ignasi Peraire 2014 (9)
Bon inici de curs!

S’acaba l’estiu i, després de més de dos mesos de vacances, comença el curs escolar. Aquests dies són notícia les convocatòries d’exàmens de recuperació i la presentació de les noves línies educatives: de l’escola bressol i l’educació infantil als estudis de màster i doctorat, passant pels ensenyaments artístics, d’idiomes o esportius. 

Amb el nou calendari, professors i alumnes tenen al davant tot un seguit d’obligacions: programació d’unitats didàctiques, reunions de claustre de professors, discussions sobre la ràtio professor-alumne, 

pagament de les taxes acadèmiques, recompte de crèdits, tria d’activitats extraescolars, preparació de les inevitables patentes...

Per a la consulta de la terminologia de l’àmbit, us recordem que el TERMCAT ofereix en línia el Diccionari d’educació, que aplega i defineix prop de dos mil termes, amb la denominació i la definició en català i els equivalents en castellà, francès i anglès, que també poden consultar-se a través del Cercaterm.

Hi trobareu terminologia de les diferents àrees temàtiques que inclou l’obra: pedagogia general (adoctrinament, cooperativa escolar, dinàmica de grup, EEES, llibertat de càtedra...), pedagogia social (absentisme escolar, apoderament, convivències, dia de lliure disposició, unitat d'escolarització compartida...), recerca educativa (aula d'acollida, projecte de recerca, sociograma...), organització i gestió educatives (AMPA, ciutat universitària, doctor -a honoris causa, escola concertada, escola inclusiva, horari lectiu, programa Erasmus, títol propi, zona escolar rural...), orientació psicopedagògica (atenció a la diversitat, balanç de competències, pla d'acció tutorial...), didàctica (avaluació contínua, avaluació sumatòria, CAP, crèdit de síntesi, dossier d’aprenentatge, nota de tall, pràcticum...), educació especial (adaptació curricular individualitzada, aula de suport, capacitat intel·lectual límit...) i tecnologia de l’educació (bloc, mediateca, alfabetització digital, aula virtual...).

Bon inici de curs!
comentaris