26.07.2021 |
Territoris.cat

Les Borges convoca ajudes de fins a 5.000 euros per a la millora o implantació de nous comerços

Local en lloguer situat al carrer Nou de les Borges Blanques
Local en lloguer situat al carrer Nou de les Borges Blanques
Les Borges convoca ajudes de fins a 5.000 euros per a la millora o implantació de nous comerços

L'Ajuntament de les Borges Blanques ha convocat dues noves línies de subvencions per a incentivar la implementació de nous comerços al municipi. D'una banda, la primera està dirigida a les persones físiques i jurídiques que vulguin establir nous comerços o desitgin millorar-ne els existents; i l'altra es basa en la concessió d'ajudes de 300 euros a propietaris de locals que vulguin llogar-los amb finalitats comercials.

Així, el consistori compta des d'avui amb una nova línia de subvencions de fins a 5.000 euros per persona per a la implantació de nous establiments comercials i/o per a la renovació i modernització d'aquells comerços que ja existeixin en el municipi. La dotació econòmica de la convocatòria és de 27.000 euros

Tindran la condició de beneficiaris les persones físiques i jurídiques que realitzin inversions per a l'obertura de nous establiments així com per aquells que en plantegin l'ampliació, reforma o renovació d'equipaments i instal·lacions durant el 2018. Per a optar a les ajudes, els locals han de ser de planta baixa i només s'acceptarà una sol·licitud per beneficiari.

La quantia de les ajudes vindrà determinada en funció de la inversió. Per a pressupostos de fins a 5.000 euros s'estableix una ajuda del 30%. Per a pressupostos de 5.000 fins a 10.000 euros s'estableix una ajuda del 40%, per a pressupostos a partir de 10.000 euros s'ha assignat un crèdit del 50% fins a un màxim de 5.000 euros.

Igualment, els propietaris de locals en planta baixa dins del nucli urbà de les Borges Blanques també poden optar a una subvenció de 300 euros si decideixen llogar el seu espai per a usos comercials. La dotació econòmica d'aquesta convocatòria és de 3.000 euros

Les sol·licituds per ambdues convocatòries (publicades al BOP de Lleida aquest dimecres) podran presentar-se a partir d'aquest dijous 19 de juliol fins al dia 30 de novembre. Les ajudes es concediran per ordre de presentació de les sol·licituds i fins a esgotar el crèdit.

Les Borges convoca ajudes de fins a 5.000 euros per a la millora o implantació de nous comerços
comentaris