08.08.2020 |
Territoris.cat

Les Borges Blanques treu a concurs el manteniment dels carrers

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques ha aprovat el procediment d’adjudicació de les obres de reparació i manteniment de voreres i altres obres puntuals a la via pública i edificis públics per a l’any 2015.

Carrers arranjats recenment a les Borges Blanques.
Carrers arranjats recenment a les Borges Blanques.
Les Borges Blanques treu a concurs el manteniment dels carrers

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques ha aprovat el procediment d’adjudicació de les obres de reparació i manteniment de voreres i altres obres puntuals a la via pública i edificis públics per a l’any 2015. El seu plec de clàusules administratives i tècniques preveu l’adjudicació del servei per un import de 49.000 euros més IVA, i es farà arribar a tots els paletes i contractistes del municipi, amb capacitat per assumir les condicions que exigeix la licitació pública.

Una vegada rebuda la invitació a participar-hi, aquells que ho desitgin disposaran de 15 dies naturals per a presentar la seva proposta al consistori. L’alcalde Enric Mir ha manifestat que amb aquesta fórmula aconseguim garantir el manteniment adequat dels nostres carrers i edificis públics, a un preu assequible, a més de contribuir a moure l’economia local vinculada a la construcció, en uns moments complicats per a tots, però per a ells especialment.

El manteniment i la reparació també preveu actuacions de supressió de barreres arquitectòniques, reposició de petits trams de vorera i esvorancs, a més de cobrir desperfectes i arranjaments en locals de titularitat municipal.

Les Borges Blanques treu a concurs el manteniment dels carrers
comentaris