08.12.2022 |
Territoris.cat

Comencen les millores al Camí del Cementiri Vell a les Borges Blanques per augmentar-ne la seguretat

Obres de millora del Camí del Cementiri Vell de les Borges interior
Obres de millora del Camí del Cementiri Vell de les Borges
Comencen les millores al Camí del Cementiri Vell a les Borges Blanques per augmentar-ne la seguretat

L'Ajuntament de les Borges Blanques ja ha iniciat els treballs d'ampliació i pavimentació al camí del cementiri vell que, entre altres millores, permetran que hi hagi un pas de vianants en un dels vorals de camí. L'actuació ha estat adjudicada a un constructor lleidatà per un import de 100.263,94 euros.

L'actuació ha començat una vegada han finalitzat les tasques prèvies de soterrament de la línia de mitja tensió aèria, que fins fa unes setmanes transcorria en paral·lel per aquesta via 

Donada la circulació de vehicles per la zona afectada, el consistori ha decidit realitzar el projecte per fases. Així, l'agost de 2017, es van adquirir 2.285 m² de terreny del solar adjacent al camí per poder realitzar aquestes obres d'ampliació i readaptació del camí.

Les obres impliquen la necessitat d'efectuar-hi excavacions i transport de terres, col·locació de canonades per a una nova connexió del clavegueram, adequació d'infraestructures de serveis, formigons i encofrat i, finalment, l'afermat del carrer amb paviments de calçada i vorera. També s'hi incorporarà una barana de fusta tractada.

Durant les pròximes setmanes, es procedirà a omplir el terreny amb sorra de compactació que culminarà en la coronació del terraplè, juntament amb la construcció d'un mur de contenció formigonat i l'elaboració d'una escullera de bloc calcari.

Per evitar qualsevol risc en els desplaçaments tant de vehicles com de vianants, s'adaptaran uns camins alternatius de pas. Actualment, estan senyalitzades les obres al carrer des de les dues vies d'accés al camí. Els treballs tenen una durada prevista d'aproximadament 2 mesos.

Comencen les millores al Camí del Cementiri Vell a les Borges Blanques per augmentar-ne la seguretat
comentaris