02.07.2022 |

Els Torms comença a recuperar la bassa nova i el pou de la Vila

Les obres de millora d’aquest espai patrimonial estan emmarcades dins del projecte “Paisatges de Ponent” i està previst que acabin al febrer
Bassa_Els_Torms_01
La bassa dels Torms, un dels elements patrimonials en els quals s’ha començat a treballar per la seva recuperació
Els Torms comença a recuperar la bassa nova i el pou de la Vila

La bassa nova i el pou de la Vila dels Torms son els dos elements patrimonials en els quals s’ha començat a treballar per la seva recuperació. Al terme municipal l’aigua ha estat sempre un bé força escàs de manera que aquestes construccions representen la importància de l’emmagatzematge d’aigua al territori.

Actualment l’accés a la bassa dels Torms està completament tancat per evitar-hi possibles caigudes a l’interior per tractar‐se d’un entorn concorregut. L’obra consistirà a adequar l’entorn immediat de la bassa i retirar i adequar tots aquells elements contemporanis que n’han distorsionat l’harmonia del conjunt.

Les obres han estat finançades per la Diputació de Lleida dins del pla “Paisatges de Ponent” per un import de 25.454,55 € més 5.345,48 € d’IVA.

Pel que fa al pou, actualment està parcialment degradat i requereix una actuació d’urgència. L’element arquitectònic encara conserva alguns dels elements característics malgrat que estan força castigats tant pel que fa a parament i cobertes com a creixements descontrolats de vegetació que dificulten una visió ordenada de l’entorn. L’actuació al pou consistirà en una neteja curosa dels paraments i la consolidació de tots aquells blocs que puguin haver quedat debilitats o deslligats del mur per garantir‐ne la seguretat.

El projecte en el qual s’emmarquen les obres de recuperació d’aquests espais busca revalorar el patrimoni natural i cultural de cinc àmbits d’actuació: Canals d’Urgell, Noguera baixa, Paisatges de l’aigua, Paisatges de l’oli i Segrià sec. D’aquesta manera, es preveuen 90 actuacions en 55 municipis que permetin fomentar el turisme sostenible i la promoció i conservació del patrimoni natural i cultural. “Paisatges de Ponent” compta amb un pressupost de 4.771.708,96 €.

Els Torms comença a recuperar la bassa nova i el pou de la Vila
comentaris