Els veïns de la Granadella estableixen els objectius del seu municipi

L'Ajuntament establirà una partida pressupostària al finançament del pla de treball establert en tres àmbits: Oliturisme, Serveis a les persones i Agricultura, ramaderia i agroindústria.

Foto jornada participació la Granadella
photo_camera La definició de les línies estratègies s’ha realitzat en quatre jornades obertes de participació. Foto: Ajuntament de la Granadella.

Durant els mesos d’agost a novembre, i amb la periodicitat d’una sessió mensual, al municipi de la Granadella s’ha convocat a tota la gent del municipi: ciutadans a títol individual, empreses, associacions, etc... per tal d’establir, en unes jornades obertes de participació, els objectius generals del poble pels propers 10-15 anys, els quals han de ser el full de ruta de l’actual i futurs Ajuntaments.

La primera jornada sota el títol “Quin poble volem?” es va realitzar el dissabte 17 d’agost, al Centre Cívic de la Granadella; a la jornada hi van participar 90 veïns i veïnes superant les previsions inicials més optimistes (el 2012 el cens de la Granadella era de 750 habitants). En aquesta jornada es van analitzar els punts forts i punts dèbils del municipi partint d’una anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats); després de debatre el document es van definir tres eixos estratègics d’actuació: “Oliturisme”, “Serveis a les Persones” i “Agricultura, Ramaderia i Agroindústria”.

El 7 de setembre es va realitzar la segona jornada de participació centrada en l’“Oliturisme”, on partint d’una anàlisi de la situació actual es van establir 3 línies d’actuació. La primera se centra en impulsar accions per a què la Granadella sigui un destí de turisme familiar de proximitat i interessat per la cultura, a través de l'elaboració d'un catàleg atnològic o d'un web de turisme local, entre altres propostes. La segons línia pretén fomentar que La Granadella disposi d’allotjaments per als visitants i la última, vol establir una consciència col·lectiva dels beneficis del turisme i una actitud predisposada i positiva davantels turistes.

La següent jornada participativa va tenir lloc el 5 d’octubres i es va fer sobre “Serveis a les persones”, a la qual també després de l’anàlisi de la situació es van establir 3 línies de treball. La primera centrada en impulsar accions per a què els joves, vivint a la Granadella, puguin estudiar a Lleida i/o tenir una vida independent, mitjançant la millora de les opcions de comunicació entre la Granadella i Lleida, i fomentant mesures que permetin als joves poder viure fora de casa dels pares. La següent mesura vol mantenir i potenciar l’activitat formativa vers la comunitat, com eina fonamental per estar preparats pels nousreptes socials i laborals, i la última, disposar de serveis d’atenció a la gent gran, que també puguen ser usuaris els veïns dels pobles del voltant amb l’objectiu de tenir molts usuaris i incrementar els serveis.

El 2 de novembre es va realitzar la quarta i darrera jornada de participació centrada en l’”Agricultura, Ramaderia i Agroinústria” d’on se’n va derivar 2 eixos d’actuació: Evitar l’abandonament de les explotacions agràries, principalment a causa de la jubilació dels seus titulars,per tal que el màxim nombre de finques del terme municipal estiguin en explotació i incrementar els ingressos familiars de les explotacions agrícoles, ja sigui augmentant el seu rendiment o disposant d’activitats complementàries a l’olivera i l’ametller. De cada eix d’actuació també se’n van definir els programes concrets.

Les tres jornades, que van comptar amb una participació d’entre 40 i 50 persones cadascuna, van ser moderades per tres persones de la Granadella a títol individual, les quals van realitzar les funcions de facilitadors i també de redactors del document final de treball.

Els programes de treball determinats properament es concretaran en actuacions a curt termini, anual o bianualment, les quals anirà definint cada Ajuntament.

L’Ajuntament actual de la Granadella ha acordat destinar una partida als pressupostos del 2014 per finançar les actuacions del pla de treball que es planifiquin per a aquest exercici econòmic, així com assignar-hi els mitjans humans i materials necessaris per tal d’executar aquest full de ruta definit pels mateixos habitants del municipi.

Comentaris
Entering on the requested page Skip advertisement