17.01.2021 |
Territoris.cat

Les Garrigues, entre les comarques amb menys beques menjador del 100%

Un total de 50 estudiants tenen la totalitat de la beca mentre que 75 alumnes compten amb el 50%

Infants dels dos centres escolars de les Borges en una activitat recent.
Infants dels dos centres escolars de les Borges en una activitat recent.
Les Garrigues, entre les comarques amb menys beques menjador del 100%

La comarca de les Garrigues és un dels territoris als qui pertoca menys beques menjador del 100% per als seus alumnes. En concret, 50 estudiants tenen garantida la totalitat de la beca mentre que 75 alumnes compten amb el 50%. Així ho va fer públic ahir el govern de la Generalitat, que també ha remarcat que en tot Catalunya el nou model de beques menjador garanteix ajuts de la meitat i de la totalitat del servei a 66.360 alumnes i ajuts parcials a un mínim de 8.475 escolars. 

En el cas de les Garrigues, si bé és cert que la quantitat de beques menjador del 100% no és elevada, tampoc ho és la del 50%. Pel que fa a la resta del territori lleidatà la situació és antagònica. En comarques com el Pla d'Urgell, l'Alta Ribagorça, i els Pallars la diferència entre els becats amb el 100% i amb el 50% no és elevada (62 i 99 alumnes al Pla i 6 i 27 a l'Alta Ribagorça, i 77 i 50 i 22 i 34 al Jussà i Sobirà respectivament). D'altra banda a la resta de comarques lleidatanes les diferències entre els qui tenen garantida el 100% de la beca i els qui només en tenen el 50% són molt més accentuades. Al Segrià obtenen el 100% 51 alumnes, i el 50%, 1442. A la Noguera, les xifres són de 20 i 525 respectivament, mentre que a la Segarra, els qui tenen el 100% són 5 i els del 50%, 153. A l'Urgell la situació es repeteix, amb 32 becats amb el 100% i 119 amb el 50%. Pel que fa a l'Alt Urgell, la diferència també és significativa, amb 4 alumnes amb el 100% i 150 amb el 50%. 

Segons ha avançat el Govern, aquestes dades són el resultat del nou model de concessió de beques menjador que s’ha pactat amb els consells comarcals per establir un sistema equitatiu a tot Catalunya.
 
A més de garantir els becats al 50% i al 100%, s’han assignat uns recursos econòmics als consells comarcals perquè donin ajuts parcials a alumnes que tenen una situació econòmica i social per sobre del llindar de la beca garantida però que, tal com es va acordar amb els consells, són susceptibles de tenir un suport econòmic per accedir al servei de menjador. Aquests ajuts puntuals poden oscil·lar  entre 8.000 i 12.000 alumnes en funció de la decisió de cada consell comarcal i en  cap cas ha de ser superior al 50%.
 
Del total de beques sol·licitades, n’hi ha 7.123 que estan en revisió per part dels consells comarcals perquè les sol·licituds estan incomplertes i/o per no haver aportat la documentació necessària.
 
El Govern va garantir que tot alumne amb necessitats alimentàries severes tindrà ajut de menjador garantit. Per aquest motiu enguany tots els alumnes amb beca garantida van saber que tenien l’ajut en el mateix moment d’inici de curs.

Les Garrigues, entre les comarques amb menys beques menjador del 100%
comentaris