La Granadella ofereix microcèdits als emprenedors

Gràcies al conveni signat amb MicroBank, que durà a terme una inversió creditícia de fins a un milió d'euros
Micro credit Granadella
photo_camera L'acord es va signar el divendres al Viver d'Empreses Garrigues Altes.

El Director Comercial de MicroBank, Ramón Gatell, i l’Alcalde de l’Ajuntament de Granadella, Carlos Gibert, han signat el seu primer conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits. Amb la signatura d’aquest acord entre el banc i l’ajuntament s’estableixen noves línies de finançament dirigides tant a persones amb projectes d’auto ocupació, com autònoms i joves microempresaris. MicroBank durà a terme una inversió creditícia de fins a un milió d’euros.

Des que va començar la seva activitat, MicroBank ha concedit 176.495 microcrèdits per un import de 1.088 milions d’euros, convertint-se en l’entitat financera que més recursos destina al finançament de projectes a través de microcrèdits. D’una banda, facilita microcrèdits per a emprenedors, d’una quantia màxima de 25.000 euros, destinats a autònoms, petits empresaris i emprenedors; i d’altra banda, concedeix microcrèdits personals i familiars que tenen com a objectiu atendre necessitats familiars que permetin superar dificultats temporals i facilitin el desenvolupament personal i familiar. 

El criteri de concessió dels microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona que sol·licita el préstec i en la viabilitat del projecte, podent accedir a ells persones mancades de garanties i avals. En la concessió dels microcrèdits, a banda de la xarxa de més de 6.300 oficines de “la Caixa”, hi col·laboren entitats que aporten coneixement de les persones destinatàries dels crèdits a més d’assessorar i realitzar el seguiment dels projectes. Fins avui, MicroBank ha signat convenis amb 504 entitats socials de tota Espanya que vetllen per la viabilitat dels projectes finançats. Les entitats socials col·laboradores són organitzacions de tot tipus amb experiència en accions d’assistència econòmica o social dirigides a potenciar la creació de microempreses, fomentar l’auto ocupació i incentivar l’activitat emprenedora.

Aquest és el tercer conveni que signa MicroBank amb un ens local de la província de Lleida.

comentaris