21.04.2021 |
Territoris.cat

L'Ajuntament de la Granadella habilitarà habitatges socials per a joves

Al Ple de l'Ajuntament de la Granadella de finals del mes de març es va aprovar una partida pressupostària de 28.000 euros per tal d'arranjar aquest 2015 les Cases dels Mestres com a habitatges socials, prioritzant els joves.

Foto habitatges socials Granadella 2
Els habitatges socials de la Granadella.
L'Ajuntament de la Granadella habilitarà habitatges socials per a joves

Al Ple de l'Ajuntament de la Granadella de finals del passat mes de març es va aprovar una partida pressupostària de 28.000 euros per tal d'arranjar aquest 2015 les Cases dels Mestres com a habitatges socials, prioritzant els joves.

L'edifici de les Cases del Mestres, que està integrat per 6 habitatges, es troba ubicat a la Plaça Joan Perucho, 1 de la Granadella, al costat de l'escola. Va ser construït després de la Guerra Civil per Regiones Devastadas com a habitatge pels mestres, després de perdre aquesta funció s'ha anat degradant progressivament. Fa uns anys el Ministeri les va cedir a l'Ajuntament.

L'actuació pressupostada en aquesta primera fase contempla l'arranjament de la teulada: millora de la impermeabilització, aïllament, entre d'altres, que és la mesura més urgent per frenar el deteriorament de l'edifici. En una segona fase es preveu arranjar l'interior: fusteria, aïllament, calefacció amb biomassa, entre altres.

L'Ajuntament de la Granadella preveu destinar l'edifici les Cases dels Mestres a habitatge social, amb un preu per sota de mercat, prioritzant els joves del municipi, amb la finalitat de promoure'n l'arrelament.

La Granadella també des de fa un any compta amb una Borsa d'Habitatge social, la única de les Garrigues, en conveni amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya. La borsa disposa d'un estoc d'habitatges del municipi, els quals posa al mercat a un preu social.

La funció de la borsa és fer de mitjancer entre propietari i inquilí, el servei es gratuït i inclou: tramitació del contracte i seguiment de la relació contractual,  seguiment del bon ús de l'habitatge i mediació durant la vida del contracte, assegurança de multirisc per a desperfectes, assegurança de defensa jurídica per a impagaments, i assegurança d'Avalloguer, que preveu una cobertura del lloguer de 6 mesos.

L'Ajuntament de la Granadella els darrers anys ha iniciat una tasca de recuperació i valorització del patrimoni arquitectònic del municipi per tal de dignificar-lo: ha arranjat  el refugi de la Guerra Civil, ha rehabilitat l'antic Convent, el qual s'ha dotat d'una nova funcionalitat com a Centre de la Cultura de l'Oli de Catalunya, ha adequat el Pla del Castell, ubicats ambdós al casc antic del municipi, i actualment està acabant les obres de recuperació i arranjament del Bassa del Coll o de Sant Antoni.

L'execució d'aquestes actuacions s'emmarca dins el Pla de Desenvolupament Local Oleoturisme i Economia del Coneixement de les Garrigues Altes. L'Ajuntament de la Granadella ha acordat destinar-hi part dels ingressos procedents de les centrals eòliques al seu municipi amb la finalitat el crear activitat econòmica i ocupació per frenar l'envelliment de la població i l'emigració de la població jove de les Garrigues.

L'Ajuntament de la Granadella habilitarà habitatges socials per a joves
comentaris