29.06.2022 |

Les empreses lleidatanes podran optar a 120.000 euros per a digitalitzar-se

Cada persona beneficiària pot optar a un màxim de 1.000 euros

Digitalització. Fotografia: Freepik.
Digitalització. Fotografia: Freepik.
Les empreses lleidatanes podran optar a 120.000 euros per a digitalitzar-se

L’Ajuntament de Lleida ha obert el termini perquè les empreses de menys de 10 treballadors de la ciutat de Lleida puguin accedir una partida d’ajuts de 120.000 euros per tal de promoure la digitalització de la seva activitat empresarial.

S’hi poden acollir les persones treballadores autònomes i microempreses del municipi

La finalitat d’aquests ajuts és que les empreses augmentin la seva competitivitat i millorin el seu posicionament en digitalització, així com la seva presència a internet, per tal d'adaptar-se, fer front i enfortir les seves capacitats en l'era post-COVID19.

Són subvencionables aquelles despeses o inversions dutes a terme dins el període comprés entre l’1 de gener de 2021 i el 14 de juliol de 2022 i que hagin estat efectivament pagades dins d’aquest termini. Cada persona beneficiària pot optar a un ajut de fins a 1.000 euros i el termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 14 de juliol.

Les sol·licituds s’han de presentar per mitjans telemàtics a través de l’apartat de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Lleida.  

Les empreses lleidatanes podran optar a 120.000 euros per a digitalitzar-se
comentaris