L'edificació a Lleida cau i se situa a nivells anteriors a la pandèmia

Pel que fa a l'habitatge, el nombre d'habitatges de nova creació visats és un 26,38% inferior a la del 2022. S'han visat 589 habitatges
Imatge de Lleida presa des de la Seu Vella - Foto: Jordi Vinuesa
photo_camera Imatge de Lleida presa des de la Seu Vella - Foto: Jordi Vinuesa

El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) ha fet públiques les dades territorials sobre el visat de construcció i rehabilitació a Catalunya referent a l'any 2023. L'estudi s'ha fet a partir dels projectes d'execució d'obra visats, obligatoris per poder començar obres de nova planta i de gran rehabilitació. Les conclusions d'aquesta anàlisi proporcionen les dades més fiables d'allò que en el futur immediat es construirà al territori.

A continuació es detallen les dades i tendències específiques corresponents a la Demarcació de Lleida.

Superfície visada i nombre d'expedients

El 2023 s'han visat un total de 208.840 m2 a la Demarcació de Lleida, xifra que representa un 4,37% del total de superfície visada a Catalunya (4.778.932 m2).

Comparativament amb els anys anteriors, les dades són negatives, doncs després de cinc anys de creixement -el 2018 es va viure una lleugera disminució- la Demarcació experimenta una davallada i se situa a nivells inferiors als de 2018. En relació amb el 2022, la superfície de la Demarcació ha caigut un 25,92%.

La ciutat de Lleida ha concentrat el 12,52% del total de superfície visada a la Demarcació mentre que la resta de superfície ha quedat molt repartida. Així, els següents municipis amb major superfície visada el 2023 són Mollerussa (6,03%), Bellver de Cerdanya (5,25%) i Alpicat (4,57%).

La caiguda de la superfície es tradueix també en una baixada del nombre d'expedients. Se n'han tramitat 673, un 5,48% menys que el 2022.

Projectes d'obra nova i rehabilitació

Tant l'obra nova com la rehabilitació acusen la caiguda de la superfície visada. Així, la rehabilitació, baixa un 12,19% respecte a l'any 2022 i l'obra nova un 34,45%.

En total, s'han visat un total de 78.250 m2 de rehabilitació i 118.546 m2 d'obra nova.

Tot i que pel que fa a la representació total, la rehabilitació representa un 40% del total de superfície visada, les xifres són tan baixes que es continua fent palesa la manca de cultura rehabilitadora. El COAC segueix treballant per activar-la perquè la resposta als nous reptes ha de passar per rehabilitar, renovar i millorar els edificis, barris i ciutats amb una mirada integral de les intervencions.

Pel que fa a l'anàlisi territorial, Lleida és el municipi que concentra la major part de superfície de rehabilitació visada a la Demarcació, un 10%. A bastant més distància es troba la Seu d'Urgell (4,64%) o municipis com Almacelles, Mollerussa, Llardecans, Tremp, Gavet de la Conca, Solsona o Bellver de Cerdanya, amb un percentatge que oscil·la entre el 2 i 3%.

Comparat amb dades globals, a la Demarcació de Lleida s'ha visat el 5,42% del total de superfície de rehabilitació visada a Catalunya (1.1441.926 m2).

Pel que fa a l'obra nova, si ens fixem en els municipis amb major volum de visat de superfície d'obra nova a la Demarcació, Lleida concentra el 13,18% del total de la Demarcació, i a més distància trobem Mollerussa (8,57%), Bellver de Cerdanya (7,9%) i Alpicat (7,73%).

Comparat amb dades globals, a la Demarcació de Lleida s'ha visat el 3,62% del total de superfície de l'obra nova visada a Catalunya (3.270.336 m2).

Anàlisi per usos: Habitatge i no habitatge

L'habitatge a la Demarcació de Lleida ha baixat, tant en superfície com en nombre d'habitatges de nova creació visats. Així, el 2023 s'han visat 151.987 m2 d'habitatge -comptant obra nova i rehabilitació- (25,31% menys que el 2022). Per altra banda, pel que fa a nombre d'habitatges, s'han visat 589 habitatges de nova creació (26,38% menys que el 2022).

Pel que fa a l'anàlisi territorial, els municipis amb major nombre de superfície visada d'habitatge són Lleida, que representa un 9,28% del total de superfície d'habitatge de la Demarcació, i Alpicat (4,77%).

Pel que fa al nombre d'habitatges de nova creació, destacar els 102 de Lleida i els 61 d'Alpicat i els 42 de Bellver de Cerdanya.

Comparant de nou amb les dades globals de Catalunya (3.168.878 m2), la superfície d'habitatge visada a la Demarcació de Lleida representa un 4,79% del total. En relació amb el nombre d'habitatges de nova creació, la Demarcació concentra un 3,62% del total de 15.946 habitatges visats a Catalunya.

En relació amb el no habitatge (44.809 m2 visats a la Demarcació), la superfície cau un 32,58% respecte al 2022. Així, l'únic àmbit que ha tingut creixement respecte al 2022 és el comerç (3.174%), que l'any anterior només havia visat 60 m2. La resta d'àmbits presenten un comportament negatiu: educació (-99,9%), oficines (-76,6%), sanitat (-51,3%), hostaleria (-45%) i indústria (-16,5%).

Comentaris