La Paeria de Lleida controla la incidència ambiental de 66 empreses i activitats

L’objectiu d'aquest seguiment és revisar que es compleix la normativa per minimitzar l’impacte sobre el medi

paeria2

L’Ajuntament de Lleida ha fet revisions ambientals a 66 empreses i activitats el darrer any per controlar que compleixen les obligacions que marca la normativa per tal de minimitzar el seu impacte sobre el medi.

En aquest període, s’han revisat i informat sobre els aspectes d’incidència ambiental d’empreses i activitats que s’han obert de nou o bé l’han canviat, i que han tramitat un expedient de llicència d’activitat a la Paeria.

En aquestes revisions s’analitza la previsió i el control d’emissions a l’atmosfera, de producció de residus, de risc d’abocaments que puguin contaminar el sòl o les aigües o de l’afectació a espais naturals o corredors ecològics

Els darrers mesos, a través de l’àrea municipal de Transició Ecològica, s’ha iniciat un treball global per afrontar els problemes derivats dels episodis de contaminació odorífera que es produeixen especialment a l’estiu i que generen molèsties a la població i, amb més incidència, en els barris de Magraners i la Bordeta.

En primer lloc s’ha realitzat una anàlisi de les activitats existents a la zona susceptibles de produir contaminació odorífera i s’ha revisat les millores que han introduït les empreses per reduir els riscos d’episodis de contaminació. També s’ha establert l’obligatorietat que les empreses que són susceptibles de generar olors, degut al tipus d’activitat que fan, presentin un pla de seguiment i control de la contaminació odorífera que generen.

Per altra banda, el consistori està posant a punt un protocol de seguiment de la contaminació odorífera, amb mesures de camp sistemàtiques de detecció d’olors, per a poder objectivar i avaluar les molèsties que es produeixen al territori, basades en la freqüència i la intensitat de l’olor. 

comentaris