Millora d'11,5 km de vials forestals a Artesa de Segre i Vilanova de Meià

Una actuació de 9.200 euros que ha estat subvencionada per part del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Millora de vies forestals a la Noguera. Fotografia: CCNoguera.
photo_camera Millora de vies forestals a la Noguera. Fotografia: CCNoguera.

Un total d'11,5 km de vials forestals d’Artesa de Segre i Vilanova de Meià han estat millorats i ja són aptes perquè els transcorrin vehicles d'extinció d'incendis.

Actuacions del Consell Comarcal de la Noguera a través dels Ajuts a la Gestió Forestal Sostenible 2021 al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Han estat arranjats un total de 6 camins, 4 al municipi de Vilanova de Meià (el camí de Baldomar, el camí de la Garriga pel Serrat de la Creu, el camí de la Garriga i el camí de Serrat Llarg a les Torres), i 2 al municipi d’Artesa de Segre (el camí de la Masia de les Pletes i el camí de la Serra del Puitarró).

Concretament, les actuacions de millora que s’han realitzat són el repàs d’esplanada amb motoanivelladora petita, repàs d’esplanada amb xaragalls profunds, i la definició de la base de l’esplanada dels camins. També si s’ha considerat adequat s’han eliminat els bordons, construcció de trencaaigües i el repartiment de tot-u uniforme.

L’actuació subvencionada per part del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha costat 9.200 euros

Els Ajuts a la Gestió Forestal Sostenible 2021 es troben dins del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, regulats mitjançant l’Ordre ARP/75/2021, a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Aquests ajuts tenen com a principals objectius la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal, la xarxa viària per a la gestió dels boscos, actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics, prevenció d’incendis forestals i restauració de potencial forestal.

Comentaris