L'Ajuntament de Mollerussa elabora un Pla d’Igualtat d’Oportunitats i crea una comissió de seguiment

Actualment, les dones ocupen més funcions d'administració i d'atenció ciutadana, mentre que en les plantilles uniformades i càrrecs de responsabilitat predominen els homes

Mollerussa pla d'igualtat interiro
photo_camera L'alcalde Marc Solsona i la regidora de l’àrea Rosalia Carnicé

L’Ajuntament de Mollerussa ha elaborat des de la regidoria d’Igualtat el segon Pla intern d’Igualtat d’Oportunitats, que s’estructura en 6 línies estratègiques i 22 mesures d’actuació per tal de garantir l’objectiu bàsic que és que “tothom pugui competir en igualtat d’oportunitats” dins la plantilla del consistori, segons han explicat aquest dimarts l’alcalde Marc Solsona i la regidora de l’àrea Rosalia Carnicé.

Solsona ha qualificat aquest pla, que dóna continuïtat al que ja es va elaborar el 2010 i té vigència fins al 2019, com a “ambiciós però assumible” i per tal de fer-ne el seguiment del seu compliment ha anunciat que es constituirà una comissió específica. Així mateix, ha indicat que “un cop prediquem amb l’exemple, guanyem coherència com a administració a l’hora d’exigir a les diferents empreses amb les quals ens relacionem que també apliquin polítiques d’igualtat d’oportunitats”.  En aquest sentit, ha puntualitzat que precisament el fet de comptar amb aquestes polítiques internes podrà puntuar favorablement en els diferents concursos i adjudicacions de serveis a empreses externes que es convoquin.

La plantilla de l'Ajuntament està formada per un 46,5% de dones i un 53,5% d'homes

Pel que fa al pla en concret, que ha de ser sotmès a l’aprovació del proper Ple ordinari d’aquest dijous, Rosalia Carnicé ha explicat que el pla s’ha elaborat a partir d’una diagnosi que es va fer entre la plantilla de l’Ajuntament durant el mes de desembre a través d’unes enquestes. En aquest sentit, la regidora ha indicat que pel que fa a la paritat, un 46,5% de la plantilla la formen dones i el 53’5% restant són homes tot i que ha reconegut que es dóna una certa segregació horitzontal amb concentració de dones en determinades ocupacions relacionades amb funcions d’administració i d’atenció a la ciutadania i més presència masculina en plantilles uniformades o càrrecs de responsabilitat.

El Pla és en l'àmbit intern, si bé l'aplicarà en la relació externa amb la ciutat

Les sis línies estratègiques a treballar dins el pla són: tenir una perspectiva de gènere en els processos i accions de l’Ajuntament; fomentar l’equilibri en la presència de dones i homes en els òrgans de presa de decisions; l’accés al treball, promoció professional i millora de les condicions laborals; la conciliació de la vida personal, familiar i laboral; la salut, prevenció dels riscos laborals, l’assetjament i les actituds discriminatòries; i la inclusió del criteri d’igualtat d’oportunitats en les comunicacions institucionals.

Comentaris