S’incrementaran les zones verdes a Mollerussa amb l’adjudicació del nou servei de jardineria

Empresa de Jardineria Mollerussa interior
photo_camera Treballs de jardineria en les zones verdes de Mollerussa

L’Ajuntament de Mollerussa adjudicarà el servei de manteniment de parcs i jardins, zones verdes i arbrat del municipi a la UTE Urbaser-Aspros, que ha estat la que ha presentat l’oferta econòmica més avantatjosa de les sis empreses que s’han presentat a la licitació. El contracte contempla que el preu anual del servei és de 297.520 euros. Així, s’executaran quatre millores com són enjardinar la zona pròxima al carrer de Mossèn Cirera, la zona verda de un tram de la Ronda de Ponent i els parterres laterals del carretera del Palau així com també es posarà en marxa un servei de recollida de restes de jardineria a domicili i prèvia sol·licitud, segons ha explicat el primer tinent d’alcalde i regidor coordinador d’Àrees, Josep Simó.

A l’hora de proposar l’empresa també s’han tingut en compte criteris socials ja que en aquest cas hi ha el compromís de contractar 28 treballadors que es troben en risc d’exclusió social amb una durada mínima de contracte de 6 mesos a jornada completa o l’equivalent a jornades parcials durant els 4 anys de vigència del contracte. També preveu l’adscripció de 5 treballadors que es troben en risc d’exclusió social amb tres mesos d’antigutat i a jornada completa.

L’adjudicació passarà pel Ple d’aquest dijous, on també s’aprovarà el reglament regulador del fons d’habitatge social que s’adreça a persones amb risc d’exclusió social residencial que tinguin un seguiment per part dels Serveis Socials Bàsics, sent els destinataris prioritaris les persones sense llar, les dones víctimes de la violència de gènere, les persones amb drogodependències o amb trastorns mentals, entre altres col·lectius.

Per altra banda, en desplegament del segon Pla Intern d’Igualtat d’Oportunitats, elaborat per l’àrea de Règim Intern i Igualtat i que recollia 22 accions a emprendre, també es portarà a l’aprovació del Ple el Protocol per a la Prevenció i gestió de l’assetjament en l’àmbit laboral.

Comentaris