Urbanisme aprova l'ordenació dels sectors industrials de Golmés i la connexió amb l'A-2

L’ordenació que preveia fins ara el planejament municipal per aquesta zona, de 82 hectàrees, no contribuïa a completar la trama urbana de Golmés ni a facilitar l’activitat industrial, fonamental per a la sostenibilitat del municipi
L'alcalde de Golmés Jordi Calvís
photo_camera L'alcalde de Golmés Jordi Calvís

La Comissió territorial d’urbanisme de Lleida, ha donat el vistiplau avui a modificacions i nou planejament per a millorar els sectors d’activitat econòmica a Golmés i construir nous equipaments a la ciutat de Lleida.  

Així, la Comissió ha emès informe favorable a la modificació del planejament municipal de Golmés, per consolidar una àrea d’activitat econòmica i millorar les seves connexions. Es tracta dels sòls discontinus del municipi, que conformen l’àmbit d’ús industrial oest, ubicats a banda i banda de la carretera N-II i limítrofs amb Mollerussa, al llarg d’uns 1.100 metres, entre la línia de tren Lleida-Manresa i el camí de Codís.  

Planejament de GolmésL’ordenació que preveia fins ara el planejament municipal per aquesta zona, de 82 hectàrees, no contribuïa a completar la trama urbana de Golmés ni a facilitar l’activitat industrial, fonamental per a la sostenibilitat del municipi.

Entre d’altres, es preveia la construcció d’habitatges al bell mig de la zona terciària, atès que el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de 2007 es basava en una demanda d’habitatge i un creixement poblacional del municipi que amb el temps s’ha demostrat sobredimensionat, els pisos previstos en aquesta zona mai s’han arribat a construir en els 13 anys de vigència del POUM 

Zona industrial de GolmésPer la posició d’aquesta zona, l’Ajuntament considera més adient eliminar els usos residencials previstos i potenciar els usos industrials i terciaris, millorant, a més, les seves condicions de transformació urbanística

La modificació del planejament que impulsa ara el consistori de Golmés possibilitarà la construcció d’una nova infraestructura viària que recollirà el trànsit de tots aquests sectors productius i millorarà la seva connexió amb l’A-2.

El projecte enllaçarà l’N-II amb l’anomenat vial nord que connecta Golmés amb Mollerussa i Fondarella per relligar els diversos àmbits industrials i desplaçar el trànsit pesat fora del nucli urbà de Mollerussa, la modificació del POUM abasta només els terrenys compresos a Golmés 

Els usos residencials de la zona es transformen en activitats econòmiques, possibilitant parcelꞏles més grans, adequades a les demandes actuals. Els equipaments públics es concentraran a la zona central, en una única peça de sòl. Els espais lliures s’agrupen en dos: un per completar l’illa on s’ubicarà l’equipament i un altre de protecció paisatgística de la nova infraestructura viària a l’est. 

Nova seu del Col·legi de Metges a Lleida 

D’altra banda, la Comissió ha aprovat definitivament també un Pla de millora urbana que permetrà construir la nova seu del Colꞏlegi de Metges de Catalunya a la ciutat de Lleida i també una residència per a metges al número 41 de l’avinguda Rovira Roure

Seu del Colꞏlegi de Metges de Catalunya a LleidaConcretament, la parcelꞏla de 1.306 m2 que acollirà el Colꞏlegi de Metges se situa en una illa ocupada per equipaments esportius, com són el gimnàs Ekke i el Camp d’Esports

El Pla ordena la volumetria i les façanes de la futura seu del Colꞏlegi de Metges, que també acollirà una residència per a metges interns residents i altres facultatius vinculats al món universitari. Així, es construirà un edifici de planta baixa contínua destinada a la seu del Colꞏlegi i als accessos a la residència. Altres dues edificacions sobresortiran per sobre d’aquesta planta baixa i es destinaran a residència, amb uns 36 apartaments. Al soterrani s’habilitarà un aparcament
 

Comentaris