29.06.2022 |
Territoris.cat

Batudes per controlar l'augment de conills a l'Estany d'Ivars i Vila-sana

Agents Rurals i  caçadors de la Societat d’Ivars efectuen sortides des del febrer en una superfície d'unes 25 hectàrees

El nombre de conills ha augmentat en els darrers anys
El nombre de conills ha augmentat en els darrers anys
Batudes per controlar l'augment de conills a l'Estany d'Ivars i Vila-sana

Agents rurals i caçadors d’Ivars d'Urgell realitzen batudes a l'Estany d'Ivars i Vila-sana davant l'increment de la població de conills a la zona.

Segons ha confirmat el Consorci de l’Estany d’Ivars, aquesta entitat va sol·licitar al passat mes de febrer al Departament d’Agricultura Ramaderia Pesca i Medi Natural una autorització especial per tal que tant els Agents Rurals com la Societat de Caçadors d’Ivars portessin a terme batudes de control davant  l'augment de conills en moltes zones agrícoles de la plana de Lleida.

Prioritzen les zones de major densitat i la seva proximitat a finques

Des de llavors que efectius dels agents rurals i els caçadors efectuen batudes en una superfície aproximada d’unes 25-30 hectàrees, prioritzen les zones de major densitat i la seva proximitat a finques.

El conill és una espècie presa de molts depredadors i habitualment les seves poblacions s’autorregulen. D’altra banda, sovint pateixen malalties que provoquen descensos importants, si bé  fa uns quants anys que els brots d’aquestes malalties són lleugers i el nombre de conills ha anat augmentant.

Batudes per controlar l'augment de conills a l'Estany d'Ivars i Vila-sana
comentaris