22.04.2021 |
Territoris.cat

El Consell Comarcal del Pla d’Urgell aprova el seu primer pla d’igualtat de gènere

Seu del Consell Comarcal del Pla d'Urgell a Mollerussa
Seu del Consell Comarcal del Pla d'Urgell a Mollerussa
El Consell Comarcal del Pla d’Urgell aprova el seu primer pla d’igualtat de gènere

El Consell Comarcal del Pla d’Urgell ja disposa d’un Pla d’Igualtat de Gènere, després que la sessió plenària realitzada el divendres 27 de juliol, aprovés el document elaborat pel mateix ens comarcal. El document presentat, pretén ser l’eina que incorpori i promogui la igualtat de gènere en la gestió i l’organització de l’ens. L’objectiu principal del document aprovat és definir l’estratègia que cal dur a terme per assolir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes a l’organització.

Des de l’any 2017, el Consell Comarcal també disposa d’un Protocol d’Assetjament Sexual i Per Raó de Sexe elaborat per les tècniques del SIAD.

El pla parteix d’una metodologia participativa i contempla cinc fases. En la fase inicial, el Consell Comarcal ha mostrat el seu compromís de constituir i aprovar la Comissió d’Igualtat, que tindrà les funcions encomanades d’avaluar i fer el seguiment del pla. En el mateix pla, també s’ha elaborat una diagnosi de gènere per tal d’extreure conclusions sobre les diferents situacions de desigualtat que viu el personal de l’ens comarcal.

La tercera fase constitueix la identificació dels objectius i de les accions a desenvolupar per assolir la igualtat de gènere i la redacció i elaboració final del mateix document. La quarta fase és l’aprovació del present document i l’última de les cinc fases consistirà en l’avaluació i el seguiment de les accions i mesures proposades.

El document també recull un total de 21 accions a desenvolupar com la creació d’una agent d'igualtat, accions formatives a la plantilla o l’elaboració i difusió d’una guia de llenguatge i imatge no sexista, entre altres.

El Consell Comarcal del Pla d’Urgell aprova el seu primer pla d’igualtat de gènere
comentaris