16.10.2021 |

El Consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana obre el concurs de Director Tècnic

Els aspirants hauran de fer constar que reuneixen les condicions exigides a les Bases generals, i les dirigiran a la Presidència del Consorci de l'Estany d'Ivars Vila-sana, i es presentaran al Registre General del Consorci de l'Estany d'Ivars Vila-sana, en la seu del Consell Comarcal del Pla d'Urgell en el termini de 20 dies naturals, a partir d'aquest divendres
Imatge de l'Estany d'Ivars i Vila-sana @Territoriscat
Imatge de l'Estany d'Ivars i Vila-sana @Territoriscat
El Consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana obre el concurs de Director Tècnic

El consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana ha publicat aquest dijous en el Butlletí Oficial de la Província les bases del concurs per cobrir la plaça de Director o Directora Tècnic, de la zona humida del Pla d'Urgell, a la que caldrà accedir amb titulacions de grau o llicenciatura en Ciències ambientals, Biologia o similars.

El nou director comptarà amb una retribució bruta de 28.889 euros, i haurà de realitzar la gestió dels serveis i del personal del Consorci, el seguiment i la coordinació del Projecte executiu per a la recuperació i condicionament de l'Estany, elaborar la proposta de Programa de Gestió, les seves modificacions i si s'escau, coordinar la seva
aplicació, així com coordinar les activitats de gestió dels valors naturals, monitoratge, estudi biològic i seguiment ecològic, entre altres.

Imatge posta de sol Estany d'Ivars i Vila-sanaEls aspirants hauran de fer constar que reuneixen les condicions exigides a les Bases generals, i les dirigiran a la Presidència del Consorci de l'Estany d'Ivars Vila-sana, i es presentaran al Registre General del Consorci de l'Estany d'Ivars Vila-sana, en la seu del Consell Comarcal del Pla d'Urgell en el termini de 20 dies naturals, a partir d'aquest divendres, dia següent al de la publicació de l'anunci en el BOP.

Segons els membres del Consorci que gestiona l'Estany d'Ivars i Vila-sana, era urgent incorporar la figura d'un tècnic per tal que no es repetís la situació crítica a la qual va arribar la llacuna. El director tècnic ha de ser la persona responsable del correcte funcionament de l'espai, de l'entorn bio natural, i també ha d'actuar en l'àmbit administratiu com a gerent. El càrrec estava vacant des de l'any 2017 quan el va deixar Toni Costa, que ho havia sigut des de l'inici de la recuperació.

El Consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana obre el concurs de Director Tècnic
comentaris