07.05.2021 |
Territoris.cat

La constatació de l'eficàcia de la formació professional

INS Mollerussa Perforació manipulació 2
INS Mollerussa els equips de pràctiques amb maquinària pesant
La constatació de l'eficàcia de la formació professional

PUBLIREPORTATGE

De tots és conegut que fins fa ben poc el concepte de formació professional tenia una certa connotació pejorativa respecte a altres estudis. Ha calgut una important crisi econòmica i una nova revolució, en aquest cas tecnològica, per constatar la necessitat de tècnics en un ampli ventall de sectors productius i industrials. Per altra banda, també han sigut aquests sectors els que han establert lligams i complicitats amb els centres educatius per adaptar la formació a les necessitats laborals actuals.

INS Mollerussa Perforació RamaderiaAquesta simbiosi entre formació i sectors professionals té actualment un referent indiscutible a la demarcació de Lleida, l'Institut Mollerussa, centre amb una llarga trajectòria formativa que, malgrat ser concebut per al sector agroramader, ha sabut evolucionar per donar resposta a les necessitats de la demanda laboral i s’ha convertit en campus de formació professional.

El centre educatiu continua tenint una clara connotació d'especialització en els sectors relacionats amb l'agroramaderia, però en els darrers anys ha incorporat noves especialitats de l'àmbit industrial: paisatgisme i medi rural, jardineria i floristeria, producció agropecuària, gestió forestal i del medi natural, electromecànica de maquinària o gestió administrativa en són alguns exemples.

INS Mollerussa electromecànicaEn un dels sectors en què l'INS Mollerussa ha obert un camp importantíssim d'oferta laboral ha sigut en les excavacions i sondatges, un sector que requereix perfils professionals variats i especialitzats, i amb una sortida laboral garantida. En aquesta àrea els gremis sectorials han jugat un paper destacat en la formació dual, i han ofert als estudiants l'entorn laboral idoni per completar la seua formació pràctica. Amb aquesta complicitat i col·laboració, els alumnes accedeixen a la manipulació de maquinària pesant i del treball en entorns reals.

Obra pública, pedreres, mines, construcció... compten amb maquinària especialitzada en tecnologia de precisió que els operadors han de conèixer a la perfecció. Sense la complicitat de les empreses, els estudiants no tindrien accés a aquesta maquinària, i les empreses haurien de dedicar moltes hores a la formació pràctica dels nous treballadors; per això la importància de la formació dual, resolta amb aquest itinerari, ja que els alumnes compaginen els coneixements teòrics amb els pràctics, i accedeixen a l'entorn laboral amb un alt nivell de preparació.

INS Mollerussa Perforació Hipica cavallsAmb aquesta manera d'actuar el centre del Pla d'Urgell garanteix actualment el 100% d'inserció en la majoria dels cicles que imparteix. Aquest resultat també és conseqüència de les certificacions professionals que arriben a acreditar els estudiants en els àmbits de conducció i manipulació de maquinària i eines professionals, que els donen accés a tasques molt variades.

En els darrers anys, els centre ha incorporat especialitzacions com la perforació horitzontal dirigida, una tècnica avantguardista que permet dur a terme obres de xarxes de serveis i canonades sense necessitat d’haver de fer rases. En aquest camp el centre compta amb la col·laboració de l'empresa Catalana de Perforacions, que cedeix les eines per poder realitzar les pràctiques dels alumnes. Aquesta empresa ja ha ocupat diversos alumnes del centre educatiu.

L'INS Mollerussa completarà el pròxim curs la família professional d'excavacions i sondatges amb el cicle de pedra natural, una formació que també serà única a l'Estat i que tindrà una estreta relació amb el sector de Productors de Pedra Natural de les Garrigues, que també han manifestat la necessitat de disposar de tècnics especialitzats en aquest sector.

Imagen1El centre compta amb instal·lacions i espais que garanteixen el transport i la manipulació de la pedra, amb la qual cosa l'oferta completa la traçabilitat formativa. Els coneixements atractius de manipulació d'explosius o de conducció de maquinària pesant i de grues els podran completar amb el tallat de blocs de pedra, la mecanització, la restauració de pedra natural o la rehabilitació d'edificis singulars, entre altres.

L'institut, que compta actualment amb una matrícula al voltant dels sis-cents alumnes, expandeix l'oferta al sector tecnològic i social amb les branques d'administrador de sistemes, sistemes informàtics i xarxes, programador d'aplicacions web o tècnic esportiu en el medi natural o hípica en el sector esportiu i de lleure. Completa la proposta l'àmbit social amb les especialitats d'atenció a la dependència o educació infantil.

La constatació de l'eficàcia de la formació professional
comentaris