27.09.2022 |
Territoris.cat

El grup del PSC de l'Ajuntament de Mollerussa assegura que el deute supera els 15 milions

Solsona ha reconegut que la situació econòmica de del consistori “no és bona” i que per això treballa des de fa mesos en l’aprovació d’un Pla de Sanejament que permeti anar al crèdit per poder obtenir el milió i mig que cal per revertir-la. 

Els socialistes Alonso Soria i Joel Bastons
Els socialistes Alonso Soria i Joel Bastons @Territoriscat
El grup del PSC de l'Ajuntament de Mollerussa assegura que el deute supera els 15 milions

Tal i com indica la llei 5/2020 del 29 d’abril, els comptes generals d’un ajuntament s’han de presentar abans de final d’any o, en cas excepcional com aquest any de pandèmia, a finals de gener.

L’Ajuntament de Mollerussa ha incomplert ambdues dates d’entrega i a dia d’avui continua sense presentar-los. Per aquest motiu, la Generalitat de Catalunya pot suspendre totes les ajudes destinades al nostre municipi fins que no es dugui a terme aquest tràmit.

El Compte General de 2019 està previst d’aprovació en el proper ple municipal, que se celebrarà de forma extraordinària demà dijous 13 de maig.

En aquest ple el consistori haurà d’explicar el deute de la ciutat, que a 31/12/2019 superava els 15 milions d’euros.

Segons el grup socialista, els detalls serien que el Deute a llatg i curt termini ascendeix a 10,5 milions, hisenda PIE del 208 al 2019 amb una xifra de 418.000 euros, amb els proveidors pressupostaris i no pressupostaris hi ha pendent una xifra de 2,9 milions d'euros, es deu a l'empresa adjudicataria del servei d'aigua Sorea 650.000 euros, un pendent d'arrendaments financers 660.000 euros, el que suma els 15 milions d'euros

A més, el Portaveu del  Grup Socialista de Mollerussa Joel Bastons demanarà una explicació a l’alcalde sobre l’elevadíssim deute a proveïdors, de gairebé tres milions d’euros. I encara el que és més greu que la xifra final són els mesos que triga el consistori a fer efectiu aquest pagament als proveïdors que donen servei a la nostra ciutat.

Cal recordar que el Grup Socialista de Mollerussa ja fa temps que porta reclamant un pla de xoc de reducció de  la despesa i un pla de sanejament que permetin donar sortida als greus problemes econòmics que fa temps que arrossega l’Ajuntament de Mollerussa

L’ajuntament ha fet públiques totes aquestes xifres en un informe d’intervenció on l’actual interventora ha enumerat dues pàgines d’errors i faltes que reflecteixen la desastrosa situació econòmica de Mollerussa que fa temps que estem vivint.

D’altra banda, Fira de Mollerussa també ha incomplert les obligacions economicofinanceres a les que obliga la llei, motiu pel qual la Sindicatura de Comptes enviarà a l’Ajuntament de Mollerussa un requeriment d’esmena d’errors.

Segons les dades que explica l'lcalde de Mollerussa Marc Solsona, el Compte General del 2019 posa de manifest que el deute total del consistori al tancament del 2019 és de 12,1 milions d’euros, dels quals 10,5 milions són de deute bancari i 1,5 a proveïdors, amb la qual cosa la ràtio d’endeutament se situa al 81,7% tot i que aquell any es va realitzar una inversió de 3milions d'euros. Solsona ha reconegut que la situació econòmica de del consistori “no és bona” i que per això treballa des de fa mesos en l’aprovació d’un Pla de Sanejament que permeti anar al crèdit per poder obtenir el milió i mig que cal per revertir-la. 

El grup del PSC de l'Ajuntament de Mollerussa assegura que el deute supera els 15 milions
comentaris