23.05.2022 |
Territoris.cat

El Palau d’Anglesola amplia el seu cementiri municipal

Imatge de les instal·lacions del Cementiri del palau d'Anglesola
Imatge de les instal·lacions del Cementiri del palau d'Anglesola
El Palau d’Anglesola amplia el seu cementiri municipal

L'Ajuntament del Palau d'Angle-sola ha iniciat els tràmits per contractar les obres d'ampliació del cementiri municipal, que gairebé ja no disposa d'espai lliure. El nou recinte es construirà en una finca confrontant situada al costat nord-oest del cementiri actual, la qual va ser adquirida per la corporació municipal al final de la passada legislatura.

L'Ajuntament ja disposa del projecte d'ampliació, que va ser encarregat als Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d'Urgell. Aquest projecte inclou la construcció d'una tanca perimetral amb xapa tipus corten per donar-li una estètica més moderna, així com el traçat interior de carrers, la xarxa de desguàs, i els espais enjardinats. Aquestes actuacions suposaran l'addició de més de 2.000 m2 de recinte tancat, que comunicarà directament amb el recinte actual.

Igualment, es condicionarà un espai d'aparcament d'uns 1.800 m² davant del nou recinte, una actuació molt esperada, ja que actualment els vehicles han de deixar-se a les vores de la carretera que va al Poal, amb els inconvenients i riscs que això suposa.

Montserrat Meseguer, alcaldessa del municipi, explica que la Junta de Govern de l'Ajuntament ha aprovat l'expedient de contractació de les obres incloses d'aquest projecte mitjançant procediment obert, amb diversos criteris d'adjudicació, per un import de licitació de quasi 160 mil eu-ros, IVA inclòs. Meseguer ha afegit que Igualment també s'ha aprovat el plec de clàusules administratives que han de regir la contractació de les obres i s'ha declarat la tramitació urgent de l'expedient per a l'execució de l'obra esmentada,

El Palau d’Anglesola amplia el seu cementiri municipal
comentaris