03.10.2022 |

El Punt d'Autoocupació 'Incorpora', de la Fundació La Caixa a Cervera impulsa la creació de 15 empreses

Servei gestionat per Aspid, ha permès atendre 41 emprenedors durant els anys 2021 i 2022

Reunió dels membres dels Consell Comarcal de la Segarra i d'Aspid.
Reunió dels membres dels Consell Comarcal de la Segarra i d'Aspid.
El Punt d'Autoocupació 'Incorpora', de la Fundació La Caixa a Cervera impulsa la creació de 15 empreses

El Punt d'Autoocupació 'Incorpora', de la Fundació La Caixa a Cervera, ha atès 41 emprenedors i ha facilitat la creació de 15 empreses durant els anys 2021 i els primers 7 mesos del 2022.

Concretament, l'any es van atendre 25 persones (15 homes i 10 dones), es van finalitzar 12 plans d'empresa, es van tramitar 3 ajudes (microcrèdits) de la Caixa i es van crear 9 empreses. D'altra banda, de gener a juliol del 2022 s'han atès 16 persones i s'han creat 6 empreses.

'Incorpora' està gestionat per Aspid, arran el conveni amb el Consell Comarcal de la Segarra

El Punt d'Autoocupació 'Incorpora' ofereix suport i acompanyament a les persones emprenedores en el procés de creació de la seva pròpia empresa, prestant assessorament perquè puguin consolidar la seva activitat econòmica tot integrant bones pràctiques de responsabilitat social empresarial.

Es tracta d'un servei que no comporta cap cost per a l'emprenedor.

Les persones interessades reben assessorament i acompanyament individualitzat orientat a la confecció del pla d'empresa, l'anàlisi de viabilitat amb la corresponent emissió del certificat de viabilitat, l'assessorament en la recerca de finançament i el suport en els primers passos d'inici de l'activitat.

El Punt d'Autoocupació 'Incorpora', de la Fundació La Caixa a Cervera impulsa la creació de 15 empreses
comentaris