L'Associació Alba impulsa un projecte per a joves de la Segarra amb problemes de salut mental

L'Associació Alba engegarà a partir d’aquest octubre nou projecte amb l'objectiu de detectar i oferir orientació i acompanyament a joves d’entre 18 a 30 anys de la comarca de la Segarra que tinguin alguna problemàtica de salut mental. Aquest projecte pretén oferir alternatives als circuits sanitaris existents, per tal de complementar-les i donar un altre tipus de resposta als joves que viuen en aquesta situació. La voluntat és que s’articuli des dels recursos socials, educatius i comunitaris del territori, però amb professionals, metodologia i activitats pròpies.

El projecte consta d'una primera fase inicial de detecció d'aquests joves que sovint encara no fan ús de cap dels recursos especialitzats en aquest àmbit com els clubs socials o serveis de prelaboral. Un cop detectats es realitzarà un acompanyament individual i se'ls oferirà orientació per tal d'empoderar-los en tots els nivells de la seva vida. Especialment es farà èmfasi en aspectes  bàsics com són la higiene, el consum o les relacions socials i la seva participació a la comunitat. També és treballarà especialment l'itinerari formatiu i laboral, ja que molts d'ells degut a la seva problemàtica acaben abandonant els seus estudis.

L’Organització Mundial de la Salut alerta de l’increment dels problemes de salut mental entre els joves, 1 de cada 5 adolescents viu una problemàtica d’aquest tipus. El 75% dels trastorns mentals comencen abans dels 18 anys i el suïcidi és la segona causa de mort en joves de 15 a 29 anys.

"A través d'aquest projecte volem anticipar-nos i fer un treball de prevenció amb els joves que pateixen algun trastorn mental. Hem detectat que la majoria de les persones que arriben als diferents serveis especialitzats de salut mental que ofereixen entitats i institucions ho fan a partir dels 35 anys i sense haver fet cap treball previ en aspectes bàsics de la seva vida, més enllà del que poden fer la mateixa família. Per això considerem important poder començar a treballar molt abans amb les persones, en la seva adolescència i joventut, per tal que arribin més segurs de si mateixos i puguem afrontar nous reptes importants com la inserció laboral", explica Maite Trepat, directora de l'Associació Alba.

El projecte està promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya en conveni amb l' Obra Social "la Caixa" i es preveu que pugui durar do­­s anys. 

Comentaris