L’obra de restauració de la façana sud de la Universitat de Cervera ha finalitzat aquesta setmana

Imatge de la façana sud de la Universitat de Cervera, un cop finalitzades les obres de restauració que s'hi han dut a terme. (Horitzontal)
photo_camera Façana sud de la Universitat de Cervera, un cop finalitzades les obres de restauració

El Departament de Cultura i l'Institut Català del Sòl (Incasòl) han finalitzat les obres de restauració de la façana del carrer Canceller Dou de la Universitat de Cervera, edifici històric declarat bé cultural d'interès nacional. Els treballs han consistit en reestructurar els murs i restaurar la pedra de les portes i de les finestres, entre altres actuacions.

Les obres han tingut un cost de 215.863,06 euros aportats per Incasòl, amb fons provinent dels convenis de transferències dels anys 2015 i 2016 amb l'Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Els treballs han suposat el repicat dels murs, l’arrebossat tota la base i l’estucat dels paraments. El color és el mateix que el de la porta de l'arxiu situat al pati interior. També s'ha restaurat la pedra de les cornises, portals i finestres i les llosanes dels sis balcons amb pedra marró. Les baranes de forja s'han pintat, recuperant els poms de bronze i polit dels originals conservats a l'obra.

Pel que fa als accessos, s'han restaurat les dues portes d'entrada de la façana sud, seguint els plànols del projecte de l'obra original de la Universitat.

Les obres també han comportat la retirada de les reixes exteriors de les finestres i, a la planta baixa i primera planta, s'han reconstruït diferents finestres segons els plànols i les característiques constructives originals de la Universitat de Cervera. La resta de finestres i balcons de la planta primera s'han restaurat, recuperant la fusteria malmesa de la zona baixa exterior.

La Universitat de Cervera, bastida entre el 1718 i el 1740, és un imponent edifici de planta rectangular i amb torres prismàtiques als angles, ubicat prop de l'antic call jueu de la capital de la Segarra.

comentaris